LFL2019_ohjelmakansi_1920x470px

Life Science Live 2019

Life Science Live on kansainvälinen messutapahtuma, joka järjestetään Turun Messukeskuksessa 15.-16.5.2019. Uusi tapahtuma tuo yhteen alan ammattilaiset ja päättäjät bioteknologian, lääketieteen sekä terveydenhoidon eri toimialoilta.

Turun alueella toimii yli 100 isoa ja pientä biolääketieteellisen alan yritystä, kaksi lääketieteeseen ja bioteknologiaan suuntautunutta yliopistoa sekä johtava tutkimus- ja kehittämiskeskus. Yli 20 turkulaista innovaatiota ovat nousseet maailmanlaajuisiksi, joten nyt tarvitsemme kansainvälisen tapahtuman, joka tuo alan osaajat yhteen.

Ensimmäinen Life Science Live -tapahtuma järjestetään Turun Messukeskuksessa toukokuussa 2019. Tapahtumassa kohtaavat niin yritykset, ammattilaiset, tutkijat sekä opiskelijat, kuin sisäänostajat ja sijoittajatkin.

Life Science Liven seminaarit ja esiintyjät antavat tietoa uusimmista tiede- ja liike-elämän suuntauksista. Vuoden 2019 pääteemana on tekoäly sekä sen käyttö terveydenhoidossa ja biotekniikassa. Valmistelut matchmaking tapahtumaan ovat myös käynnissä.

Ohjelmasta

Life Science Liven tiedesisällöstä vastaavat Turun Yliopisto, Åbo Akademi ja Turku AMK. HealthBIO -seminaaria organisoi Health Turku. Life Science Life -tapahtumaa on mukana järjestämässä myös Terveysteknologia ry. Osana seminaarikokonaisuutta on kaksipäiväinen i-HD (Improved Health Data) konferenssi.

Tapahtuman esiintyjiksi ovat tämän mennessä vahvistuneet Dipak Kalra, Laura Elo, Mocef Gabbouj sekä Olli Raitakari.

Esiintyjät

Dipak Kalra, PhD, FRCGP, FBCS, on Euroopan innovaatiotutkimuslaitoksen terveysministeriön puheenjohtaja.

Laura Elo, FT, toimii bioinformatiikan tutkimusjohtajana ja laskennallisen biolääketieteen ryhmänjohtajana Turun Biotekniikan keskuksessa  (Turun yliopisto ja Åbo Akademi). Hänen poikkitieteellinen, yli 30 asiantuntijasta koostuva tutkimusryhmänsä kehittää laskennallisia työkaluja ja matemaattisia mallinnusmenetelmiä modernien bioteknologioiden tuottamien laajojen mittausdatojen analysointiin ja tulkintaan useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa (esim. Horisontti 2020 ja Euroopan tutkimusneuvosto ERC). Tutkimuksen tavoite on edistää monimutkaisten sairauksien, kuten diabeteksen ja syövän, diagnostiikkaa ja hoitoa.

Dr. Gabbouj on signaalinkäsittelyn professori. Gabbouj työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksessa, jossa hän johtaa multimedia-tutkimusryhmää.

Professori Olli Raitakari toimii Turun yliopiston Kardiovaskulaarilääketieteen professorina ja Sydäntutkimuskeskuksen johtajana. Hän on toiminut kansallisen Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät tutkimuksen (LASERI) pääkoordinaattorina vuodesta 1999. Raitakari johtaa lisäksi turkulaista STRIP-tutkimusta, joka on maailman pitkäkestoisin lapsuudesta aikuisuuteen kestänyt dieetti-interventiotutkimus. Raitakari on tutkimustyössään hyödyntänyt molemmissa hankkeissa uusia kuvantamismenetelmiä, biomarkkerimäärityksiä ja geneettisepidemiologisia menetelmiä. Hankkeista on julkaistu useita merkittäviä alkuperäishavaintoja, jotka ovat tärkeällä tavalla lisänneet ymmärrystä siitä, miten eri riski- ja suojatekijät sekä elintavat vaikuttavat ateroskleroottisten verisuonimuutosten kehittymiseen lapsilla ja aikuisilla.