22.01

23.01
2020

NAVIGATE 2020

Den finska marinindustrin är uppbyggd kring spetskompetens och innovationer i världsklass. Nästa NaviGate erbjuder återigen en tvärvetenskaplig och intressant inblick i marin industri och logistik i Åbo den 22-23 januari 2020. NaviGate arrangeras vartannat år och fokuserar på marinindustri, marin logistik och sjöfart. Den förra mässan 2018 hade uppemot 200 utställare, 1 300 besökare och ett Matchmaking Event som samlade deltagare från 11 länder. Välkommen till NaviGate – en mötesplats för marin industri och logistik!

IMG_5910

NAVIGATE 2018

Teman för NaviGate 2018 var:

  • Byggnad och modernisering av kryssningsfartyg
  • Rekrytering
  • Nya förnybara energiformer
  • Arktisk expertis
  • Digitalisering och miljöteknik
  • Marin logistik

NAVIGATE MATCHMAKING EVENT

NaviGate utgörde ett viktig mötesplats och samtidigt ett rekryteringsevenemang för sjöfartsbranscherna. NaviGate Matchmaking Event var ett idealiskt tillfälle för företag att utvidga sina marknader, upptäcka nya sätt att kommersialisera sina tekniska innovationer och hitta nya affärs- eller produktutvecklingspartner.

#Navigate #Turku

ylä

DET FINSKA MARITIMA KLUSTRET

Det finska maritima klustret omfattar cirka 3 000 företag med 50 000 anställda och en omsättning på 12,7 miljarder euro. Det maritima klustret omspänner flera marknadsområden och är uppdelat i sex huvudsakliga marknadssegment: godstrafik; kryssningstrafik; bilfärjor och ro-ro-fartyg; offshoreproduktion av olja och gas; offshoreproduktion av förnybar energi samt offentliga tjänster. Potentiella nischer i framtiden är exempelvis arktisk expertis, batteriteknik, hybrida energilösningar och digitalisering. Det finska maritima klustret är internationellt och konkurrerar på den globala marknaden. Välkommen att knyta kontakter med världens främsta maritima specialister!

Biljetter och öppettider

Registrera dig för fri entré!

Öppettider
  • 22.1. 10.00 – 17.00
  • 23.1. 10.00 – 17.00
Parkering 6 €

Galleriet

22.01

23.01
2020