Navigate_1920x470px

NAVIGATE 2018

Den finska marinindustrin är uppbyggd kring spetskompetens och innovationer i världsklass. Nästa NaviGate erbjuder återigen en tvärvetenskaplig och intressant inblick i marin industri och logistik i Åbo den 16–17 maj 2018. NaviGate arrangeras vartannat år och fokuserar på marinindustri, marin logistik och sjöfart. Den förra mässan 2016 hade uppemot 200 utställare, 1 500 besökare och ett Matchmaking Event som samlade deltagare från 8 länder. Välkommen till NaviGate – en mötesplats för marin industri och logistik!

Registrera dig för fri entré!

(För registerat besökare är mässan kostnadfri.)

Ladda upp pdf- inbjudan till NaviGate 2018 här!

En networking event är arrangerat  för både besökare och utställare i Aboa Vetus & Ars Nova på fredag 16.5.2018, klockan 19.30. Biljetter är nu till salu från registeringslink.

IMG_9741

NAVIGATE 2018

Teman för NaviGate 2018:

  • Byggnad och modernisering av kryssningsfartyg
  • Rekrytering
  • Nya förnybara energiformer
  • Arktisk expertis
  • Digitalisering och miljöteknik
  • Marin logistik

NAVIGATE MATCHMAKING EVENT

Anmälning är nu öppen!

NaviGate utgör en viktig mötesplats och samtidigt ett rekryteringsevenemang för sjöfartsbranscherna. NaviGate Matchmaking Event är ett idealiskt tillfälle för företag att utvidga sina marknader, upptäcka nya sätt att kommersialisera sina tekniska innovationer och hitta nya affärs- eller produktutvecklingspartner.

#Navigate #Turku

IMG_9977

NAVIGATE 2016

Seminarierna under NaviGate 2016 fokuserade digitalisering inom marinindustrin och framtidens energilösningar. Under seminarierna diskuterades även olika sätt att höja konkurrenskraften och effektivisera produktionen inom branschen. Andra programpunkter var en underleverantörsdag arrangerad av Meyer Turku Oy och Åbo Trafikdag. Parallellt och i samarbete med NaviGate 2016 arrangerades även konferensen European Maritime Day (EMD) och branschbesökarna hade möjlighet att röra sig fritt mellan de två evenemangen.

 DET FINSKA MARITIMA KLUSTRET

Det finska maritima klustret omfattar cirka 3 000 företag med 50 000 anställda och en omsättning på 12,7 miljarder euro. Det maritima klustret omspänner flera marknadsområden och är uppdelat i sex huvudsakliga marknadssegment: godstrafik; kryssningstrafik; bilfärjor och ro-ro-fartyg; offshoreproduktion av olja och gas; offshoreproduktion av förnybar energi samt offentliga tjänster. Potentiella nischer i framtiden är exempelvis arktisk expertis, batteriteknik, hybrida energilösningar och digitalisering. Det finska maritima klustret är internationellt och konkurrerar på den globala marknaden. Välkommen att knyta kontakter med världens främsta maritima specialister!

Biljetter och öppettider

Registrera dig för fri entré!

Öppettider
  • 16.5. 10.00 – 17.00
  • 17.5. 10.00 – 17.00
Parkering 6 €

Galleriet

16.05

17.05
2018