RekryExpo_ylabanneri_1950px_pvalla
18.04
2018

Här finns jobben!

RekryExpo är en ny mötesplats för arbetssökande och rekryterande företag!

RekryExpo kommer igen! Den första RekryExpo arragerades november 2017 i Åbo Mässcentrum. Mässan erbjudade bland annat speed dating, hjälp med att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och en mängd intressanta föreläsningar.

RekryExpo arrangeras igen 18.4.2018 av Åbo Mässcentrum och TS Yhtymä.

För företag är evenemanget ett effektivt sätt att nå ut till ett stort antal potentiella anställda samtidigt, både genom personliga möten på mässan och med platsannonser. Förutom direkta möten på mässan erbjuder RekryExpo olika paketlösningar med platsannonser och marknadsföring i TS Yhtymäs mediekanaler.

Det nya evenemanget är unikt i Egentliga Finland och syftade till att samla rekryterande företag och potentiella anställda under samma tak. På så sätt bidrog mässan till den pågående positiva strukturomvandlingen och till att lösa den resulterande arbetskraftsbristen.

shutterstock_383354212

Stort behov av arbetskraft i Egentliga Finland

Egentliga Finland genomgår en positiv strukturomvandling som har ökat behovet av kunnig arbetskraft och utbildning i regionen.

Under de tre senaste månaderna har antalet lediga jobb ökat med 23 procent jämfört med samma tid året innan.

Enligt undersökningen Pore som publicerades i juni är intresset störst för tjänstemanna- och specialistuppgifter, försäljning och marknadsföring och arbete inom den offentliga sektorn (undervisning, vård och kultur). Undersökningen gjordes på beställning av Egentliga Finlands förbund och Åbo stad.

 

Biljetter och öppettider

Onsdag  10–18

Evenemanget är kostnadsfri

Parkering 6 €
Garderob 2,5€

18.04
2018