Nätverka med de viktigaste aktörerna i det marina klustret

NaviGate 2020 samlar de viktigaste aktörerna i det marina klustret under samma tak den 22-23 januari 2020 i Åbo. NaviGate är en internationell mässa med fokus på teman som byggande och modernisering av kryssningsfartyg, nya och förnybara energiformer, rekrytering, arktisk expertis, digitalisering och miljöteknik samt marin logistik. Mässan arrangeras vartannat år, senaste gången var 2018.
NaviGate Matchmaking Event är ett idealiskt tillfälle för aktörer i branschen att hitta nya affärs- eller produktutvecklingspartner.

Under NaviGate 2018 hållades specialistseminarier om många olika teman, till exempel nya och förnybara energiformer samt byggande av kryssningsfartyg. Programmet hade planerats tillsammans med branschrepresentanter och inkluderar bland annat ett inköparevenemang arrangerat av Team Finland, ett investerarevenemang, en underleverantörsdag för skeppsvarv och en trafikdag som arrangeras av handelskammaren.

IMG_5910

Många kunskapsområden representerade

NaviGate har väckt stort intresse inom det marina klustret. Merparten av besökarna arbetar med marin logistik och industri hos underleverantörer eller deras kunder (skeppsvarv och rederier). På plats finns även representanter för olika högskolor samt studerande, myndigheter och journalister.

De viktigaste marina kunskapsområdena är välrepresenterade:

  • Godstrafik (rederier, konstruktörer, skeppsvarv, underleverantörer, hamnoperatörer, planering, service)
  • Kryssningsfartyg (rederier, konstruktörer, skeppsvarv, forskning, energi, säkerhet, motorer, klimatsystem, inredning, styrsystem, konsumentelektronik m.m.)
  • Bilfärjor och ro-ro-fartyg (logistikföretag, hamnteknik, rederier, skeppsvarv, underleverantörer)
  • Offshoreproduktion av olja och gas (energibolag, teknik, boende, säkerhet)
  • Förnybar energi (energibolag, teknikleverantörer, underleverantörer, myndigheter)
  • Myndigheter, utbildning och forskning samt andra offentliga aktörer

Synlig marknadsföring

NaviGate 2020 kommer att få stor synlighet i både finska och internationella medier. Till marknadsföringskanalerna hör internationella branschtidskrifter (både tryckta och på webben), sociala medier samt Meriteollisuus ry:s publikationer. Vi kommer även att skicka ut personliga inbjudningar till viktiga branschaktörer.

ylä

Mässmontrarnas priser

Registrationsavgift 250 € + moms/företag

Priser av monterpaket:

  • 9 m² (3 x 3 m) 1 700€ + MOMS
  • 12 m² (4 x 3 m) 2 150€ + MOMS
  • 15 m² (3 x 5 m) 2 600€ + MOMS
  • 20 m² ( 4 x 5 m) 3 300€ + MOMS

I basmontern ingår: utställningsytan, vita väggar, rampbräda med text eller logotyp, matta, spotlights och el 1 kw.
Golvyta utan konstruktioner är 120 € + MOMS / m²

 

 

Fråga mer
Försäljningsdirektör
Tiia Nevalainen
tel. 040 743 8857
Fråga mer
Projektdirektör
Krista Ahonen
tel. 050 5949 641
Fråga mer
Wulff Entre Oy
Saara Haapaniemi
tel. +358 50 3967 580