Turun Messukeskus

Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping Karstulasta ja SFC-Kuninkaanlähde Kankaanpäästä Vuoden 2016 Caravan-alueiksi

Karavaanarit ovat valinneet Wanhat Wehkeet Myllyjoki Campingin Karstulasta ja Kankaanpäässä sijaitsevan SFC-Kuninkaanlähteen Suomen parhaiksi leirintäalueiksi. Huomionosoitus on tunnustus pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä karavaanareiden parhaaksi.

SF-Caravan ry nimeää vuosittain Vuoden Caravan-alueet jäsenäänestyksen perusteella. Jäsenäänestyksen lisäksi valinnassa huomioidaan alueiden suunnitelmallinen kehittäminen ja muu merkittävä toiminta leirintä-matkailun hyväksi. Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping nimettiin parhaaksi yleiseksi leirintäalueeksi. Par-haaksi jäsenalueeksi eli SFC-alueeksi nimettiin Kankaanpäässä sijaitseva SFC-Kuninkaanlähde.

Vuoden Caravan-alueet julkistettiin Caravan Show -messujen avajaisissa Turussa 13.1.2017.

Wanhat Wehkeet kiinnittää Keski-Suomessa ajelevan matkailijan huomiota erikoisen nimensä lisäksi moni-puolisella ja omaperäisellä palvelutarjonnallaan. Alueen välittömässä läheisyydessä on mm. automuseo, keilahalli nimeltä Täyskaato ja korsusauna. Leirintämatkailijalle on tarjolla 60 sähköistettyä matkailuajoneu-vopaikkaa, lomamökkejä, korkeatasoinen huoltorakennus, erilaisia ruokapalveluita ja autonpesumahdolli-suus. Tärkeää on, että toiminta on ympärivuotista. Alueesta on tullut melkoisen lyhyessä ajassa karavaa-nareiden suosikkikohde ja karavaanareiden muodostamien yhdistysten suosikkipaikka erilaisten tapahtu-mien järjestämisessä. Kesätekemistä tarjoaa luonnonrauhan ja luontoharrastusten lisäksi kesäteatteri. Wan-hoja Wehkeitä vetää yrittäjäpariskunta Merja Välilehto ja Jari Lasonen, jotka ovat kehittäneet aluetta vah-vassa yhteistyössä Karstulan kunnan kehittämisyhtiön kanssa vuodesta 2005 saakka. SF-Caravan ry:n pal-kintoraati toteaa perusteluissaan, että yhteistyöllä keskisuomalaiseen kuntaan on luotu mielenkiintoinen, mo-nia virikkeitä tarjoava ja erityisesti auto- ja leirintämatkailijat tervetulleeksi toivottava matkailukohde, joka houkuttelee pitempäänkin pysähdykseen seutukunnalla.

SFC-Kuninkaanlähde on Kankaanpäässä toimivan SF-Caravan Satakunta ry:n hoitama perinteinen ja valta-kunnallisesti legendaarisen maineen saanut leirintäalue. Kuninkaanlähde on erityisesti lapsiperheiden ykkös-suosikki maauimalansa ja vesiliukumäkien vuoksi. Viime vuosina aluetta on kehitetty entistä laadukkaam-maksi. Yhdistys on investoinut uusiin vedenparannusjärjestelmiin, uusinut vesivaraajia ja runkoputkistoa se-kä hankkinut tehokkaan vesi-ilmalämpöpumpun. Uusi huoltorakennus pikkusaunoineen lisää alueen käytet-tävyyttä ja viihtyisyyttä. Kuninkaanlähde on maamme leirintäalueiden ympäristö- ja turvallisuusratkaisujen edelläkävijöitä. Yli 2000 jäsenen ja viime vuonna 45 vuotta täyttänyt SF-Caravan Satakunta ry on yksi SF-Caravanin aktiivisimpia jäsenyhdistyksiä. Aktiivisuus näkyy myös Kuninkaanlähteen alueen talkooväen uut-teruutena, yhteishenkenä ja ulospäin suuntautuvana ystävällisyytenä, josta maamme karavaanarit saavat nauttia. Erityisen kiitoksen SF-Caravanin palkintoraati antaa alueen järjestelmällisestä ja pitkäjänteisestä laatu- ja turvallisuustyöstä.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvojen käyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 78 yhdistystä ympäri maan. Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on 63 121.

Lisätietoja: SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. (03) 615 3121, 050 592 6561
Wanhat Wehkeet Myllyjoki Camping, yrittäjä Jari Lasonen, puh. 0400 542 029
SF-Caravan Satakunta ry, puheenjohtaja Jouko Lindfors, puh. 050 549 5648