Turun Messukeskus

Turun Messukeskus ottaa käyttöön koronapassin yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa

Artikkeli päivitetty 3.12.2021 klo 11:31

Huom! Tämä artikkeli koskee koronapassia, tutustu turvallisuussohjeistukseen kokonaisuudessaan täällä.

Koronapassi vaaditaan yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa 16.11. alkaen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16.11.-16.12.2021. (Aluehallintovirasto 15.11.2021)

EU:n digitaalinen koronatodistus, eli nk. koronapassi on terveysturvallisuustoimena käytössä Turun Messukeskuksen yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa 16.11.2021 alkaen.

Koronapassin käyttöä jatketaan Turun Messukeskuksen vuoden 2022 omissa messutapahtumissa, mikäli viranomaisen asettamat rajoitukset sitä yhä edellyttävät. Koronapassin käyttöönotto mahdollistaa tapahtumien toteuttamisen suunnitellusti ja terveysturvallisesti ilman, että osallistujamääriä joudutaan rajoittamaan.

Vaihtoehto osallistujamäärien rajoituksille

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Rajoitusten kohteina olevat toimijat voivat vaihtoehtoisesti ja oman valintansa mukaan edellyttää asiakkailtaan tai osallistujilta koronapassin käyttöä tai noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamia rajoituksia. Sekä yksityiset että julkiset toimijat voivat edellyttää koronapassin käyttöä. […] Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen. (STM 5.11.2021)

Koronapassia voidaan edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa sekä erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Koronapassin esittämistä ei voi edellyttää paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien ja palveluiden nauttimisen kannalta välttämättömiä. Todistusta ei siis saa edellyttää asiakkailta esimerkiksi apteekeissa tai kaupoissa.

Asiakkaiden tai muiden tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistuvien olisi näytettävä koronapassi sisäänpääsyn yhteydessä. Jos asiakas tai osallistuja ei näyttäisi koronapassia, tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjän olisi estettävä henkilön sisäänpääsy tai osallistuminen. Velvoitetta esittää koronapassi ei siis ole, mutta sen esittämättä jättäminen estäisi pääsyn tilaisuuteen tai tilaan, jossa passi on otettu käyttöön. Koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.

Toiminnanharjoittaja voi edellyttää koronapassia vain asiakkailta, osallistujilta tai yleisöltä. Toiminnanharjoittaja ei voi edellyttää koronapassia työntekijöiltä. (STM 5.11.2021)

Tärkeää:

 • Koronapassia edellytetään 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta
 • Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta.
 • Henkilöllä pitää siis olla tämä todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.
 • Varauduthan myös siihen, että koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan pyytää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.
  • Alle 18-vuotiaat voivat todistaa tarvittaessa henkilöllisyytensä koronapassin käytön yhteydessä esimerkiksi passilla, Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla vakuutuksella iästä.

Koronapassin näyttäminen:

 • Koronapassi luetaan mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus.
 • Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty -merkintä.
 • Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman sähköistä lukijaohjelmaa.
  • Ohjeistamme tällöin taittamaan paperitodistuksen tai muutoin peittämään sen siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja.

Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite.

Koronapassin tietoja ei rekisteröidä, tallenneta tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.