Telomeeri on kromosomien päissä esiintyvä DNA -jakso, joka suojaa
soluja. Solujen jakautuessa telomeerit lyhenevät, kunnes ovat
kuluneet niin lyhyiksi,  että solujen uusiutuminen pysähtyy
aiheuttaen niiden vanhenemisen.
Elintavoilla ja ravitsemuksella voi kuitenkin ohjata telomeerejä
hidastamaan solujen vanhenemista, jonka ansiosta elimistö pysyy
toimintakunnossa ja olo nuorekkaana