Puutarhaharrastaminen on kasvattanut ilahduttavasti suosiotaan viime vuosina. Eri kriisien seurauksena, kotona on vietetty enemmän aikaa, mikä on lisännyt kiinnostusta omaan pihaan ja lähiympäristöön. Myös omavaraisuuden asteittainen lisääminen kiinnostaa yhä useampaa.

Puutarhaharrastamiseen liittyy vahvasti oman ympäristön estetiikka ja toisaalta mahdollisuus nauttia itse kasvatetusta tai kerätystä ravinnosta. Puutarhaharrastamisella on kuitenkin paljon laajempia ja monipuolisempia ulottuvuuksia, kuin mitä siihen ehkä perinteisesti liitetään.

Tässä esityksessä tuodaan esiin puutarhaharrastamisen monipuolisuutta yksilön ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisessä. Tervetuloa kuulemaan, miten sinäkin voit aikaansaada positiivisia muutoksia ympäristössämme puutarhaharrastamisesi mittakaavasta riippumatta.