Tiina Kuopanportti, luennoitsija, oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija

Tiina Kuopanportti on kokenut ja pidetty luennoitsija, jonka asiantuntemuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hoitoalan koulutus ja vanhustyön hoitokokemus tarvittavaan lainopilliseen osaamiseen.

Tiina kiertää eri puolilla Suomea luennoimassa, miksi hoito- ja hoivatahdon sekä edunvalvonnan asiakirjat tulee hoitaa hyvissä ajoin kuntoon. On jokaisen etujen mukaista varmistaa henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen vielä silloin, kun voi itse asioihin vaikuttaa. Työllään Tiina helpottaa merkittävästi perheiden ja läheisten elämää sekä hoitohenkilökunnan työtä. Samalla viranomaisille vapautuu aikaa auttaa niitä, joilta läheisten tukiverkosto puuttuu.