Sanna Meronen-Vilenius, yritys- ja liiketoimintavalmentaja, yrittäjä

Sanna Meronen-Vilenius on tiedonjanoinen kouluttaja ja muutosten edelläkävijä. Sannalla on kattava, reilun 20 vuoden työkokemus monipuolisista johtamis- ja kehittämistehtävistä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Vuodesta 2015 lähtien Sanna on toiminut päätoimisena kehittämisasiantuntijana eli kouluttajana, konsulttina ja vuokrajohtajana yrityksensä Koko & Kehitys Oy kautta.

Sanna on sanavalmis ekstrovertti, joka suhtautuu intohimoisesti sekä toisten auttamiseen että itsensä kehittämiseen. Vuorovaikutus ja aidot kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa motivoivat Sannaa, koska uusien kokemusten kautta oppii aina myös itse uutta. Keskustelemalla, kiinnostumalla ja kysymällä – yhdessä tekemällä – syntyy aitoa kehitystä. Sannalle asiakas onkin kumppani, jonka kokemus rakennetaan ja tavoitteet saavutetaan vastavuoroisuuden ja luottamuksen kautta.