Turun Messukeskus

Rastila Camping Helsingistä ja SFC-Laamalansaari Mikkelistä Vuoden 2017 Caravan-alueiksi

Karavaanarit ovat valinneet Rastila Campingin Helsingistä ja Mikkelin Suomenniemellä sijaitsevan SFC-Laamalansaaren Suomen parhaiksi leirintäalueiksi. Huomionosoitus on tunnustus pitkäaikai-sesta ja tuloksekkaasta työstä karavaanareiden parhaaksi.

SF-Caravan ry nimeää vuosittain Vuoden Caravan-alueet jäsenäänestyksen perusteella. Jäsenäänestyksen lisäksi valinnassa huomioidaan alueiden suunnitelmallinen kehittäminen ja muu merkittävä toiminta leirintä-matkailun hyväksi. Rastila Camping nimettiin parhaaksi yleiseksi leirintäalueeksi. Parhaaksi jäsenalueeksi eli SFC-alueeksi nimettiin Mikkelissä sijaitseva SFC-Laamalansaari.

Vuoden Caravan-alueet julkistettiin Caravan Show -messujen avajaisissa Turussa 12.1.2018.

Rastila Camping on ainutlaatuinen leirintäalue, joka tuo pääkaupunkiseudun monet matkailukohteet sekä kotimaisen että ulkomaisen matkailuajoneuvoilla liikkuvan perheen ulottuville. Alueen loistavan sijainnin lisäksi alueen toiminta on ympärivuotista. Rastila on oleellinen osa koko Helsingin nykyistä matkailuvetovoi-maa. Monipuolisesti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti kehitetyt palvelut ovat tuoneet sille myös maassamme melko harvinaisen viiden tähden leirintäalueluokituksen. Rastilassa yöpyy vuosittain yli 100 000 matkailijaa, jotka tuovat mukanaan koko pääkaupunkiseutua hyödyttävän 10,6 miljoonan euron matkailutulon. Rastila lienee ainoa leirintäalue koko Euroopassa, jonka portin välittömästä tuntumasta on suora metroyhteys maan pääkaupungin keskustaan. Rastilaan tulevan leirintämatkailijan ulottuvilla olevat matkailunähtävyydet, ravintolat ja muut matkailijan tarpeet ovat saavutettavissa ilman omaa autoa. SF-Caravanin valintaraati arvostaa erityisesti Rastilan ympäristöystävällisyyttä, palvelujen korkeaa tasoa, saavutettavuutta ja houkuttelevuutta tutustua pääkaupunkiseudun nähtävyyksiin.

SFC-Laamalansaari sijaitsee nykyisen Mikkelin kaupungin alueella, entisessä Suomenniemen kunnassa. Leirintäalueen historia alkoi vuonna 1983, jolloin aluetta edelleen talkoilla hoitava SF-Caravan Saimaan Seu-tu ry vuokrasi Laamalansaaren lakkautetun koulun Suomenniemen kunnalta. Alueen päärakennuksena toi-mii edelleen vuonna 1909 valmistunut koulu, jonka ympärille on rakennettu 63 sähköistettyä matkailuajo-neuvopaikkaa huoltorakennuksineen ja rantasaunoineen. Nykyisin yhdistyksen omistuksessa oleva SFC-Laamalansaari on itäsuomalaista maalaisidylliä parhaimmillaan – luonnonläheinen, lapsiystävällinen ja rauhallinen alue Saimaan puhtaiden vesien äärellä. Alueen rantapaikat on aina varattu vieraille, jotka ovat alueelle matkustaneet varta vasten, pitkähkön ja mutkaisen hiekkapäällysteisen tien ajettuaan.

Laamalansaaren aktiivinen hoitaminen on yli 1100 jäsenen ja vuonna 1970 perustetun SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n tärkein toimintamuoto. Aktiivisuus näkyy alueen talkooväen yhteishenkenä ja ulospäin suuntau-tuvana ystävällisyytenä. Erityisen kiitoksen SF-Caravanin palkintoraati antaa alueen viihtyisyyden pitkäjän-teisestä kehittämisestä sekä yhteistoiminnasta ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Laamalansaari on esimerkki leirintäalueesta, missä ulkoisten puitteiden pienimuotoisuus tarjoaa matkailijalle suuren elämyksen.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvojen käyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 78 yhdistystä ympäri maan. Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on 62 867.

Lisätietoja: SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 03 615 3121, 050 592 6561
Rastila Camping, puh. 09 3107 8517
SF-Caravan Saimaan seutu ry, puheenjohtaja Kari Heikkonen, puh. 044 335 6867

IMG_5144 IMG_5138