Turun Messukeskus

Åbo Mässcentrum använder coronapass för offentliga tillställningar med fler än 50 personer

Artikeln uppdaterat 3.12.2021 kl. 11:31

Coronapass krävs för offentliga tillställningar med fler än 50 personer

EU:s digitala covidintyg, det så kallade coronapasset, kommer att användas som en hälsosäkerhetsåtgärd vid Åbo Mässcentrum från 16.11.2021 och framåt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över femtio (50) personer i inomhusutrymmen. Beslutet är i kraft i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under perioden 16.11-16.12.2021. Aktörer kan ordna sammankomster med över femtio personer om de tar i bruk coronapasset. (Regionförvaltningsverket 15.11.2021)

Användningen av coronapasset kommer att fortsätta vid Åbo Mässcentrums egna evenemang under 2022, om de restriktioner som myndigheterna fastställt fortfarande kräver det. Arrangörer av offentliga tillställningar kan införa coronapasset och på det sättet göra det möjligt för personer som har ett covidintyg att delta i evenemanget utan regionförvaltningsverkets begränsningar.

Alternativ till restriktionerna

Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna. De aktörer som är föremål för restriktionerna kan alternativt och enligt eget tycke kräva att deras kunder eller deltagare visar upp ett covidintyg, eller så kan de följa de restriktioner som statsrådet, regionförvaltningsmyndigheterna och kommunerna har fastställt. Både privata och offentliga aktörer kan kräva att ett covidintyg visas upp. […]

Covidintyget kan krävas till exempel på restauranger och nattklubbar, vid offentliga tillställningar, i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus, i simhallar och badinrättningar, på dansställen och i lokaler som används för grupphobbyverksamhet, i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekplatser, i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler.

Det kan inte krävas att covidintyget visas upp på ställen som kan anses vara nödvändiga med tanke på ett normalt liv eller tillgodoseendet av lagstadgade rättigheter och tjänster. Intyg får alltså inte krävas av kunderna till exempel på apotek eller i affärer.

Kunderna eller andra som deltar i tillställningen eller evenemanget ska visa upp covidintyget i samband med inträdet. Om kunden eller deltagaren inte kan visa upp ett covidintyg, måste arrangören vägra personen tillträde eller deltagande. Det finns alltså ingen skyldighet att visa upp ett covidintyg, men om intyget inte visas upp är det ett hinder för deltagande i en tillställning eller inträde i en lokal där det så kallade coronapasset används. I samband med uppvisande av covidintyg kan det krävas att man ska visa upp identitetsbevis.

Aktören kan endast kräva covidintyg av kunder, deltagare eller allmänheten , inte av anställda. (Social- och hälsovårdsministeriet 5.11.2021)

Viktig:

 • Covidintyg krävas av 16-åringar och äldre
 • Spara eller skriv ut coronaintyget själv från Mina Kanta-sidor eller vid behov på papper av hälso- och sjukvården.
 • Det krävs alltså att man har ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande.
 • I samband med uppvisande av covidintyg kan det krävas att man ska visa upp identitetsbevis.
  • Personer under 18 år kan i samband med uppvisande av covidintyg styrka sin identitet till exempel med passet, FPA-kortet eller med en tillförlitlig försäkran om ålder av föräldrarna.

Användning av covidintyg:

 • Arrangörer av evenemang läser covidintyget med en mobil där de laddat ner appen för avläsning som godkänts av Institutet för hälsa och välfärd.
 • Appen avläser covidintygets QR-kod, och då kommer ett meddelande upp på skärmen som visar om det godkänns eller inte.
 • Om det av tekniska skäl inte är möjligt att kontrollera intyget i appen, kan intygets giltighet kontrolleras utan det elektroniska avläsningsprogrammet.
  • Kunderna och deltagarna ska informeras om detta och instrueras att skaffa ett pappersintyg som ska vikas eller täckas så att endast den första sidan av intyget syns. Där framgår intygets namn, personens namn, födelsedatum, QR-koden och identifieraren för intyget, men inga andra personuppgifter.

Verksamhetsutövaren, den som är anställd hos verksamhetsutövaren eller den som sköter dennes uppdrag omfattas av tystnadsplikt enligt dataskyddslagen.

Uppgifterna i covidintyget får inte registreras, lagras eller behandlas för något annat användningsändamål.