07.04
2019

Arma 2019 Åbo Vapenmässa

Vapenmässan Arma, som ordnas av föreningen för vapensamlare i Åbo, Arma Aboa rf, ordnas 7.4.2019. Syftet med mässan är att presentera historiska vapen och främja kunskaperna om dem.

På vapenmässan Arma säljs samlar- och bruksvapen samt litteratur i branschen. Vid informationsdiskarna kan besökarna bl.a. bekanta sig med restaurering och reparation av vapen.

Arrangören Arma Aboa rf är Finlands äldsta lokala vapenhistoriska förening.

Läs mer på arrangörens webbplats:
www.armaaboa.fi

07.04
2019