Internationell raskattutställning

Den internationella utställningen för raskatter presenterar ståtliga raskatter på arenan!

Evenemanget ordnas av Turun Rotukissayhdistys – Åbo Raskattförening TUROK ry.

Obs! Evenemanget är inte öppet för allmänheten.

Arrangör och mer information om programmet:
www.turok.fi