Pressens representanter är välkomna på mässan!

Journalister och fotografer som utför arbetsuppgifter får inträde till mässor som Åbo Mässcentrum ordnar genom att uppvisa medlemskortet för ett officiellt förbund vid entréporten. Korten ger inträde för två personer (journalist och fotograf) och gratis parkering för en bil på mässområdets p-område under evenemanget.

Pressrummet som är avsett för arbete under mässan finns i huvudentréhallen efter biljettkassorna. I rummet finns material som lämnats in av utställarna samt förfriskningar med tilltugg. För eventuella separata arrangemang ta kontakt på förhand med kommunikationschefen eller mässans projektledare.

Vid evenemang som ordnas av andra aktörer än Åbo Mässcentrum iakttas andra förfaranden. För mer information om dem kontakta evenemangets arrangör. Förfrågningar om arrangörernas kontaktinformation: tfn (02) 337 111/växel.

Mediebank

För fotografier och logotyper för de olika evenemangen klicka på här. Fotografierna och logotyperna är avsedda att användas i anslutning till artiklar, information, evenemangsmarknadsföring och reklam som gäller evenemang på Åbo Mäss- och Kongresscentrum. Det är inte tillåtet att publicera dem i något annat sammanhang.

Åbo Mässcentrum