Turun Messukeskus

– Höstens mässteman är teater, läskunnighet och kulturella följder av klimatförändringarna

Åbo Bokmässa 4–6.10 i ny tappning

Åbo Bokmässa har lagt om sitt sätt att välja teman – utöver litteratur kommer man att även lyfta fram andra konstarter under kommande år. I år arrangeras Åbo Bokmässa 4–6.10 på Åbo Mässcentrum.
I och med omläggningen övergår Bokmässan till ett koncept där man utöver det tvärkonstnärliga temat väljer ett eller några aktuella teman varje år. De tar upp olika fenomen, förändringar och diskussionsämnen i samtiden.

– Redan i höst startar vi en serie tvärkonstnärliga huvudteman i syfte att bredda uppfattningen om litteraturen som konstart – att lyfta fram dess inneboende tvärkonstnärliga dimensioner och tillgodose en publik med bredd i sin kulturkonsumtion. Först i turen står teater, som kanske är den konstart som står litteraturen närmast, berättar Jenni Haukio, programchef för Åbo Bokmässa.
– Temat har fått ett glädjande mottagande. Till dem som engagerat sig hör bland annat Finlands nationalteater och Åbo stadsteater, säger Haukio.
– År 2020 är temat musik. Även där har planeringen kommit igång väl.

Internationella författare från olika länder kommer fortfarande att framträda på Åbo Bokmässa. Även länder kommer att finnas med som samlat tema på framtida mässor. Det nära samarbetet med förlagen fortgår och mässbesökarna får fortsättningsvis träffa författare och andra kulturgäster.

De aktuella teman som Haukio har valt för i år är läskunnighet och främjande av den samt kulturella följdverkningar av klimatförändringarna.

För temat kulturella följdverkningar av klimatförändringarna är Sitra huvudsamarbetspartner, men även centret för framtidsforskning har planer på medverkan.
På Åbo Bokmässa medverkar bland andra Läsrörelsen, Lastenkirjainstituutti och Finlands näringsliv genom sin kampanj för läskunnighet, Operation Anka.