Turun Messukeskus

Informationens förändrade roll och hälsans konst aktuella teman på höstens mässa

 

Åbo Bokmässa firar i år sitt 30-årsjubileum. Finlands äldsta bokmässa firar sitt jubileumsår genom att ordna sju sidoevenemang tillsammans med olika samarbetspartner.

Mässan har cementerat sin position som ett starkt tvärkonstnärligt kulturevenemang. Bokmässan har djärvt förnyat sig och utvecklat sitt program för att varje år dra en fullsatt publik. Årets mässa går av stapeln den 2–4 oktober på Åbo Mässcentrum.

 

Huvudtemat för årets programhelhet som planerats under ledning av programchef Jenni Haukio är musik och auditiv kultur. Årets aktuella teman är informationens förändrade roll och hälsans konst.

– Bokmässans teman lyfter fram ett antal omtalade, intressanta och samhälleligt viktiga frågor. Det förändrade informationslandskapet utmanar våra uppfattningar om trovärdiga informationskällor samt sann och falsk information. Hälsa och välbefinnande är i sin tur ett tema som intresserar allt fler; människor värnar om sitt psykiska och fysiska välmående, bland annat genom att läsa litteratur om ämnet, berättar programchef Haukio.

 

Synen på information förändras

 

Informationstemat är högaktuellt till följd av fenomen som falska nyheter, informationsöverflöd och hot mot forskarnas yttrandefrihet. Forskningsrön och vetenskapligt verifierade fakta är idag mer värdefulla än någonsin.

Temahelhetens program sammanställs av bland annat Finlands facklitterära författare rf, Delegationen för informationsspridning, Vetenskapliga samfundets delegation och Åbo universitet. Helheten kommer att behandla information ur många olika perspektiv och infallsvinklar.

 

– Vi vill bidra till att presentera breda mångfalden inom fakta- och facklitteratur i Finland. Informationen är idag splittrad mellan ett stort antal kanaler, och som motvikt till denna splittring behövs välgrundade och systematiska helheter, det vill säga facklitterära verk, konstaterar kommunikationschef Anne Rutanen från Finlands facklitterära författare rf.

– Behovet av noggrant övervägd och välstrukturerad information har bara ökat i takt med att informationslandskapet förändrats, fortsätter hon.

 

Hälsans konst

Mässans andra aktuella tema är hälsans konst, där psykiskt och fysiskt välbefinnande, självutveckling och självledarskap får en stor roll.

 

Temaområdet har tagits fram i partnerskap med förlaget Viisas Elämä, som gett ut finländsk och utländsk facklitteratur på området i över 25 års tid.

– Vårt förlagsprogram har ett helhetsfokus på hälsa. Vi vill erbjuda verktyg och insikter för ett meningsfullt liv på alla livets områden, berättar informationschef Sanna Salmevaara.

– Förlagets försäljning ökade 2019 med åtta procent i bokhandlarna, vilket tyder på att vi har inriktat oss på en litterär genre som väcker allt större intresse.

 

Även bokförlaget Otava medverkar i temat med sin populära bokserie Hidasta elämää, som hjälper folk att vara snälla mot sig själva och acceptera sig själva som de är.

I samarbetet deltar även förlagen inom Werner Söderström Osakeyhtiö, det vill säga Tammi, WSOY, Bazar, Readme och Kosmos, som kommer att presentera sina wellnessböcker på mässan.

Flera musikevenemang medverkar i musiktemat

 

Huvudtemat på Åbo Bokmässa – musik – kommer att synas och höras både på själva mässan och under året fram till mässan. Mässan samarbetar med flera evenemangsarrangörer i form av gemensamma evenemang för att fira jubileumsåret.

– Åbo musikfestspel har samarbetat med bokmässan sedan 2013 och det är en glädje för oss att få delta i mässans 30-årsjubileum. Den populära samtalsserien Böckerna i mitt liv! inleds på musikfestspelen i augusti, då Jenni Haukio intervjuar vår konstnärliga ledare Klaus Mäkela fredagen 14.8 kl. 14.30 på Suomen Joutsen, berättar Liisa Ketomäki, vd för Åbo musikfestspel.

Bokmässan finns även representerad på Ärkebiskopens hemkonsert 15.8 kl. 13.

Även Nådendals musikfestspel och har inlett ett nytt samarbete för att fira jubileumsåret tillsammans med Åbo Bokmässa.

– Vi är otroligt glada över det nya samarbetet, som även får en fortsättning på bokmässan i oktober med gästkompositörer och musikrelaterat program, berättar Tiina Tunturi, vd för Nådendals musikfestspel.

Samarbetet inleds med en konsert med namnet Katso pohjoista taivasta lördagen 6.6 kl. 19 i Nådendals kyrka. Bokmässans programchef Jenni Haukio deltar i planeringen av konsertprogrammet och har valt finländska dikter från diktsamlingen med samma namn, som kommer att läsas upp av skådespelarlegenderna Seela Sella och Esko Salminen.

– Konserten kommer att bjuda på nordisk musik av Jean Sibelius, Edvard Grieg och Carl Nielsen som framförs av violinisterna Elina Vähälä och Jaakko Kuusisto, cellisterna Claudio Bohorquez och Samuli Peltonen, flöjtisten Patrick Gallois, valthornisten Radovan Vlatkovic samt pianisterna Barry Douglas och Juhani Lagerspetz, berättar Tunturi.

En annan ny samarbetspartner för bokmässan är Åbo filharmoniska orkester. Orkestern medverkar i mässprogrammet genom en jubileumskonsert och annat program med litterärt tema.

En jubileumskonsert för den 30-åriga bokmässan äger rum 24.9 kl. 19 på konserthuset i Åbo.

– Litteraturen har genom tiderna utgjort en inspirationskälla för musik. Dikter och berättelser har uttryckts genom sång och stora orkesterverk och operor har hämtat inspiration från litterära klassiker. Även nya barnsånger uppkommer kring favoritkaraktärer från böcker. De två konstarterna är oskiljaktigt sammanbundna, säger intendent Maati Rehor.

Jubileumsåret firas även på mässans klubbar.

I maj bjuder Turun Sanomats bokklubb på diskussioner kring bokmässans 30-årsjubileum, Ruisrocks 50-årsjubileum och Åbo musikfestspel.

Bokmässans diktklubb firar 30-årsjubileumet torsdagen 10.9 kl. 18 i foajén till Åbo stadsteater. Evenemanget arrangeras av Åbo Bokmässa i samarbete med föreningarna Runoviikko, Bokens hus och Nihil Interit.

Poesi har utvecklats till centralt tema på mässan och presenteras med ett omfattande programutbud. Programhelheten för barnområdet, som var mycket populärt på fjolårets mässa, sammanställs av författarna Salla Simukka och Siri Kolu. Under jubileumsåret satsar bokmässan särskilt på upplevelser för de allra yngsta besökarna, framtidens läsar- och författargenerationer.

Åbo Bokmässa arrangeras som vanligt parallellt med den alltid lika populära Mat- och Vinmässan.

 

Åbo Bokmässa ordnas på Åbo Mässcentrum den 2–4 oktober 2020.
www.kirjamessut.fi

 

Mer information om mässan:

 

Åbo Mässcentrum, tfn (02) 337 111,

projektledare Tiina Heiskari, tfn 050 487 2015, tiina.heiskari@turnmessukeskus.fi

programchef Jenni Haukio, jenni.haukio@turunmessukeskus.fi

kommunikationschef Taina Pärkö-Luotonen, tfn 040 5056424, taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi

 

 

#turunkirjamessut30

 

IG turunmessukeskus

Twitter @ Kirjamessut @ turunmessukesku

Facebook: facebook.com/turunkirjamessut