Turun Messukeskus

Legendernas mässa Över 90 aktörer i teaterbranschen deltar i förnyade Åbo Bokmässa

Den 4–6 oktober får berättelser och texter liv på årets Åbo Bokmässa med huvudtemat teater. II och med mässans förnyade tematiska innehåll uppträder inte bara aktörer i bokbranschen utan även över 90 aktörer inom teaterkonst. På evenemanget ses bl.a. skådespelare, dramaturger, manusförfattare, regissörer och teaterchefer.
De två aktualitetstemana på årets mässa är läskunnighet och klimatförändringarnas kulturpåverkan.
Teatern inleder bokmässans serie av tvärvetenskapliga huvudteman. Målet med förnyelserna är att vidga litteraturbegreppet till en mångfasetterad konstgren vars uttrycksformer inte längre begränsas till det tryckta ordet.
Temat bygger på programchef Jenni Haukios idéer och väckte stor entusiasm hos programproducenterna och utställarna och ett rekordstort antal programförslag mottogs under ansökningstiden, hela 700 stycken:

– Teater, klimatförändringarnas kulturpåverkan och läskunnighet har väckt ett rekordstort förhandsintresse; aldrig tidigare har vi fått lika många programförslag som i år, säger Haukio.
Teatern inleder bokmässans serie med tvärvetenskapliga huvudteman. Målet med förnyelserna är att vidga litteraturbegreppet till en mångfasetterad konstgren vars uttrycksformer inte längre begränsas till det tryckta ordet.

– Litteraturen tar sig också uttryck i form av bilder, musik och drama. Årets mässevenemang rör sig i gränslandet mellan teater och litteratur, bjuder på bokårets nyheter och aktuella klassiker och fördjupar sig i vår tids omdebatterade fenomen, säger Haukio.

Under rubriken Böckerna i mitt liv får publiken höra unika diskussioner under ledning av programchefen för Åbo Bokmässa, Jenni Haukio. På fredag 4 oktober intervjuar hon Seela Sella, som även talar på öppningsceremonin, på lördag Elina Knihtilä och på söndag konstnärsparet Esko Salminen och Aino Seppo.

Legender och proffs i teatervärlden står i strålkastarljuset under hela veckoslutet. På lördag diskuterar Vesa-Matti Loiri sin biografi Loiri. tillsammans med författaren Jari Tervo.
På lördag deltar även bl.a. Esko Roine, Asko Sarkola och Maarit Pyökäri i teatersamtalen.

I programproduktionen för Åbo Bokmässa deltar 125 programproducenter under tre dagar och 43 förlag finns på plats.
Parallellt med bokmässan arrangeras som bekant även Åbo Mat- och Vinmässa. Även Skivmässan återvänder.

 

www.kirjamessut.fi

I korthet:

Åbo Bokmässa 4–6 oktober på Åbo Mässcentrum
Huvudtemat är teater och aktualitetstemana är klimatförändringarnas kulturpåverkan och läskunnighet.

43 förlag
125 programproducenter
464 programnummer
917 uppträdare

Ordnas i samband med Åbo Mat- och Vinmässa. Även Skivmässan medverkar.
Öppet fre–lö klockan 10–18 och söndag klockan 10–17

Mer information om mässan:
Åbo Mässcentrum, tfn (02) 337 111,
projektledare Tiina Heiskari, tfn 050 487 2015, tiina.heiskari@turnmessukeskus.fi
programchef Jenni Haukio, jenni.haukio@turunmessukeskus.fi

#kirjamessut #turku

IG turunmessukeskus
Twitter @ Kirjamessut @ turunmessukesku
Facebook: facebook.com/turunkirjamessut

Ackreditering för representanter för media och bloggare pågår fram till 27 september:
www.turunmessukeskus.fi/medialle/akkreditointi/