Turun Messukeskus

Många röster som programtema på Åbo Bokmässa 2017

Fenomen och diskussioner

Programmet på årets bokmässa i Åbo är uppbyggt kring Finlands olika röster som berättar sina berättelser på Åbo Mässcentrum den 6–8 oktober.
Finlands äldsta bokmässa arrangeras i år för 26:e gången med 770 uppträdanden, 500 programpunkter och över 100 utställare som bidrar till programmet. Nyheter på årets mässa är bland annat en skrivretreat och cosplay. Utställarna är förlag av alla storlekar och ett stort antal förbund och föreningar.
Programmet är planerat av författarna Tommi Kinnunen och Salla Simukka med Siri Kolu som medhjälpare.
Parallellt med bokmässan arrangeras även Åbo Mat- och Vinmässa.

Mässan invigs fredagen 6.10 klockan 13. På invigningsdagen besöks mässan till exempel av akademiker Eva-Mari Aro och dansteatern Eri uppträder. Samtidigt avslöjas temalandet och temalandskapet för bokmässan 2018.
På söndagen utdelar Finlands författarförbund sitt hederspris och Tirlittan-priset. Under mässan avslöjas även vinnarna av dikttävlingarna Runo-Kaarina och Nihil Interit.

Finlands jubileumsår den röda tråden

− Programmet för bokmässan 2017 är planerat utifrån temat ”Ett land – många röster”. Ambitionen har varit att få med så många som möjligt av de röster som format den finländska litteraturen både historiskt och i dag. Även röster man tidigare inte lyssnat så mycket på får nu höras, berättar programplanerarna Simukka och Kinnunen.

Under veckoslutet besöks mässan av bland andra Jenni Haukio, Koko Hubara, Tuomas Kyrö, Miki Liukkonen, Leena Lehtolainen, Martti Syrjä & Mikko Saarela och Kjell Westö.
Även författargäster från bl.a. Sverige och Estland finns med: Från Sverige kommer till exempel den nya deckarstjärnan Mattias Edvardsson, författarna Denise Rudberg och Martin Österdahl samt den prisbelönta serieskaparen Liv Strömquist och från Estland film- och teaterregissören Ilmar Taska.

Cosplay, scifi, skräck, spekulativ fiktion och serier

Årets mässa sticker ut med ett lite annorlunda programutbud. Söndagen 8.10 är en cosplay-dag på mässan då alla cosplayare som kommer utklädda får gå in gratis. Den bästa dräkten belönas av en jury.
− Programmet har stark betoning på spekulativ fiktion. Många intressanta inhemska namn finns med, till exempel Johanna Sinisalo, Helena Waris, Pasi Ilmari Jääskeläinen, Tiina Raevaara, Marko Hautala, Elina Rouhiainen och Siiri Enoranta.

Berättelsernas by för barn

Även barnen har sitt eget område på mässan, berättelsernas by, där barnen får lära sig om litteratur och skriva sina egna berättelser. På barnens område ordnas program under hela mässan med allt från ordverkstäder till lek- och sångstunder och träffar med barnens favoritförfattare. På området finns också ett mässbibliotek där barnen får läsa och titta på böcker.
– Under fredagen kommer skolelever på besök och vi har mycket program om ungdomslitteratur, och mer hittar man i Suomen Nuorisokirjailijats och modersmålslärarnas montrar, tipsar Simukka.
Skoleleverna i Åbo deltar nu för andra gången i den stora bokorienteringen Kurs på boken, en kulturupplevelse för skolbarn som ordnas av Centret för främjande av facklitteratur, Åbo stad, Finlands facklitterära författare rf och lärarförbundet Äidinkielen opettajain lite.
Det stora läsäventyret heter ett intervjuevenemang där sjätteklassister från Topeliuksen koulu intervjuar olika författare. På mässan diskuterar man även pojkars läsning och barn- och ungdomslitteratur med HBTQ-tema samt frågar sig om det är okej med svordomar i ungdomsböcker.

Vad vill man och vad borde man tala om i samhället?

Med det ständiga informationsflödet från alla håll kan det vara svårt att urskilja viktig och mindre viktig information.
− Det facklitterära programmet på Åbo Bokmässa försöker ge svar på vad vi borde vara medvetna om just nu. Frågor som klimatförändringarna, etisk matproduktion, befolkningens åldrande, informationens tillförlitlighet, rasismens och nationalismens framväxt samt näthat och hets mot folkgrupper på internet är något som berör os alla oavsett om vi vill det eller inte. Därför är det viktigt att vetenskaplig information finns tillgänglig i en förståelig form, säger Simukka.

Mässans paneldebatt om näthat den 6 oktober leds av journalisten Johanna Vehkoo och serietecknaren Emmi Nieminen. En fråga som diskuteras är vilka som oftast blir utsatta för näthat.
”Vart är världen på väg?” frågar sig i sin tur ärkebiskopen Kari Mäkinen, journalisten och författaren Heikki Aittokoski och teaterchefen Tiina Lindfors.
I författarförbundets program på lördagen diskuteras bland annat förlagsbranschens omvälvning och läsintresset bland barn. Den finländska litteraturen ute i världen diskuteras av Paula Havaste, Petri Tamminen och J.S. Meresmaa.

Fjärde årets tolkstuderande från yrkeshögskolan Diakonia tolkar en del av programmet på teckenspråk.
Under mässveckoslutet arrangeras också många relaterade evenemang, bland annat en poesifrukost i Pieni Kirjapuoti på lördagen och söndagen. På fredagen ordnar ärkebiskopens arbetsgrupp Valoa yössä en läskväll i Åbo domkyrka.

Åbo Bokmässa 6–8.10. Öppettider: 6–7.10 kl. 10–18 och 8.10 kl. 10–17
Mässans program: www.kirjamessut.fi samt TS Opus

Mer information om mässan:
Åbo Mässcentrum, tfn (02) 337 111,
projektledare Päivi Järvelä, tfn 040 742 7920, paivi.jarvela@turunmessukeskus.fi
programansvariga Tommi Kinnunen tommi.kinnunen@turumessukeskus.fi och Salla Simukka salla.simukka@turunmessukeskus.fi
kommunikationschef Taina Pärkö-Luotonen, tfn 040 505 6424, taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi

#Kirjamessut #Turku #MontaÄäntä

IG turunmessukeskus
Twitter @ Kirjamessut @ turunmessukesku
Facebook: facebook.com/turunkirjamessut

En mässa, ett land, sju röster

Nya röster är unga författare, författare av ungdomslitteratur eller författare i början av sina författarskap. I denna programhelhet ingår även småförlagen.
Envisa röster är de röster som inte alltid blivit hörda men som aldrig låtit sig tystas. Till helheten hör bland annat olika minoriteter, minoritetslitteratur samt yttrandefrihet och censur.
Möjligheternas röster utmanar besökarna att ifrågasätta vad som är möjligt i världen och inom litteraturen. Här ingår bland annat spekulativ fiktion, experimentell litteratur och modern poesi.
Förnuftets röster talar för kunskap, vetenskap, forskning och förståelse. Programhelheten inkluderar bland annat facklitteratur och litteraturforskning.
Generationernas röster berättar om Finlands historia och världshistorien under olika tidsperioder. Under denna rubrik finns även biografier och böcker som påverkat senare böcker.
Högre röster är en programhelhet som går utanför vetenskapens värld och talar om tro, andlighet och det okända.
Barnens röster samlar den nya läsargenerationens röster både som läsare och skapare av ordkonst.

Rudberg_Denise_photoThronUllberg

Denise Rudberg, photo Thron Ullberg
liv-stromquist-500x500

Liv Strömquist

Mattias Edvardsson, författare
Mattias Edvardsson

Osterdahl_Martin_photoPierre-Bjork

Martin Österdahl, photo Pierre Bjork

Taska_Ilmar_photoToomasDettenborn

Ilmar Taska photo Toomas Dettenborn