Turun Messukeskus

Mässcentrets ekonomiska effekter i Åboregionen är cirka 20 miljoner euro

Åbo Mässcentrum moderniserar sina lokaler i sommar

LPR-Arkkitehdit Oy

 

Åbo Mässcentrum Ab kommer i sommar att renovera och modernisera sina mässlokaler. Särskilt huvudentrén, entréhallen och mötesrummen kommer att förändras. Projektet planeras av LRP-arkkitehdit och investeringskostnaderna uppgår till 2,5 miljoner euro. Företaget har en stabil ekonomi och finansierar projektet själv, helt utan några understöd. Mässcentret i Artukais i Åbo byggdes år 1987.
– För Åbo är mässcentret ett sätt att locka hit nationella och internationella evenemang, säger verkställande direktör Hannele Wolf-Mannila.
Mässornas och de andra stora evenemangens ekonomiska effekter för Åboregionen uppgick under 2017 till 19,8 miljoner euro och den direkta sysselsättningseffekten motsvarade 160 årsverken. Detta framgår av en ny undersökning genomförd av Haaga-Helia yrkeshögskola. I samband med mässorna spenderar mässbesökarna 10,6 miljoner, utställarna 6,6 miljoner och kongressdeltagarna 2,6 miljoner euro.

Mässorna gynnar många lokala företag

Mässorna och de andra evenemangen som arrangerades på Åbo Mässcentrum under 2017 ökade försäljningen för lokala hotell och restauranger med 5,4 miljoner euro.

– Enligt undersökningen gynnar mässorna särskilt restauranger, caféer och butiker, berättar överlärare Teemu Moilanen från Haaga-Helia yrkeshögskola.

Mässorna på Åbo Mässcentrum samlade cirka 172 000 besökare, varav drygt 113 000 från andra orter. Enligt undersökningen spenderar en genomsnittsbesökare cirka 62 euro under sin resa. Mässornas utställarföretag använde totalt 8,6 miljoner euro under fjolåret.
Haaga-Helias undersökning inkluderade både Åbo Mässcentrum Ab:s egna evenemang och andra evenemang på mässcentret med över 100 deltagare.

LPR-Arkkitehdit Oy

Utställningar i entréhallen och nya möteslokaler

Nästa höst kommer mässcentret att ha nya lokaler som moderniserats efter kundernas önskemål. Förutom inredningen kommer även lokalernas funktionalitet och tillgänglighetsaspekter att förbättras. Även den tekniska utrustningen förnyas med LED-displayer för information och reklam både inne i entréhallen och ute på fasaden.

– Målet är att skapa mångsidiga utrymmen som fungerar både vid större mässor och mindre företagsevenemang eller galakvällar, berättar arkitekten Hannu Tenho från LPR-arkkitehdit Oy som ansvarar för arkitektplaneringen.

Mässcentrets vd Hannele Wolf-Mannila är glad över att lokalerna blir med trivsamma i och med moderniseringen av bland annat mötesrummen, entréhallen, entrén och serviceutrymmena. Lokalerna har använts flitigt i flera årtionden. Enligt Wolf-Mannila har tre fjärdedelar av alla som bor i Åboregionen besökt mässcentret och två femtedelar under de två senaste åren.

– Huvudentrén kommer att vara idealisk för mindre utställningar, säger hon.

– Vi kommer också att få två mötesrum för 30–50 personer på nedervåningen.

Mässbesökarna får se de nya ytorna och inredningslösningarna för första gången på Åbo bokmässa och Åbo Mat- och Vinmässa i höst.

Mässcentret i Åbo är en av Finlands största mäss- och evenemangslokaler. Fastigheten finns i Artukais i Åbo och ägs av Åbo Mässcentrum Ab. Företagets största ägare är Åbo handelskammare. Åbo Mässcentrum Ab har en omsättning på fyra miljoner euro.

Mer information:

Åbo Mässcentrum Ab, verkställande direktör Hannele Wolf-Mannila, tfn +358 400 522 595, hannele.wolf-mannila@turunmessukeskus.fi
LPR-arkkitehdit Oy, arkitekt SAFA Hannu Tenho, tfn 040 728 91 86
Mässcentrets ekonomiska och sysselsättningseffekter 2017, överlärare Teemu Moilanen, tfn 040 510 73 17

Bilagor

Projektbilder (LPR-Arkkitehdit Oy)
Sammandrag av undersökningen om Åbo Mässcentrums ekonomiska och sysselsättningseffekter 2017 (Haaga-Helia yrkeshögskola)