Turun Messukeskus

Påståenden om hälsa prövas på mässa i Åbo

På Må bra-mässan blir det tal om hälsa, välmående och olika hälsopåståenden. De teman som det talas om just nu är väl företrädda. Evenemanget ordnas på Åbo Mässcentrum 26–28.10. Samtidigt arrangeras Kvinnor som Kan och Outlet. Totalt medverkar cirka 220 företag.
Under de tre dagarna behandlas bland annat dagens uppfattningar om gendata som stöd för läkemedelsbehandling för att undvika farliga biverkningar och verkningslös medicinering. Gentester är temat för Jari Forsström, specialist på inre organs sjukdomar och docent i medicinsk informationsteknik från Abomics Oy/GeneAccount. Forsström talar varje dag på mässan.

Även förebyggande hälsovård håller på att inta en viktigare roll än tidigare. Vilka tolkningar kan man göra utifrån det genetiska arvet och hur kan man tillgodogöra sig av det för sin hälsa? Temat tas upp av Maili Lepola, expert på genetik, särskilt nutrigenomik, samspelet mellan kost och genom.
På fredagen berättar vd Antti Iitiä från CRST Oy om läkemedelsutveckling från idé till produkt.
Programmet för Må bra-mässan omfattar många olika aspekter på välmående. Lördag 27.10 talar bland annat Tomi Kokko om träning och att orka i vardagen. Kokko har blivit känd för sina näringstips, som ibland har väckt uppståndelse

I en djungel av hälsopåståenden

Muskeldoktorn Juha Hulmi, doktor i gymnastik- och idrottsvetenskap, talar på söndag 28.10 om olika föreställningar om kost och träning. Han har studerat muskeltillväxt och skriver bland annat den populära bloggen Lihastohtori. Medicine doktor Juhani Knuuti talar på söndagen om varför vi går vilse i djungeln av hälsopåståenden. Knuuti är bland annat känd för att skriva en lättfattlig blogg och bekämpa missuppfattningar om hälsa.
Idrottsläkaren Pippa Laukka talar för sin del om att ta hand om sig själv på lördag 27.10. Temat är att du är det du äter. Hon medverkar bland annat i ett tv-program som ska starta på hösten där hon hjälper kända personer komma i form.
Satu Silvo, känd bland annat som skådespelare, ger sina egna frimodiga tips om att orka bättre. Hon framträder på fredagen.
Tal om värderingar blir det bland annat med Jaana Villanen från Prorigin Oy.

Internationell tävling i pole dancing och twerking på prov

Mässan ger också tips om bland annat tarmbakterier, korrekt sittställning, åldrande med hälsan i behåll, viktkontroll, höftproblem och hantering av smärta med naturliga medel.
Evenemanget ger möjlighet att prova på nya motionsformer. Var och en kan lära sig lite om twerking under ledning av dansstudion Flama. Andra nya motionsformer och -sätt kan man prova på med gymmet F45 och Annasport.
På Åbo Mässcentrum avgörs också en internationell tävling i pole dancing. Tävlingen visar upp så kallad pole battle, en drabbning där två eller högst tre tävlande dansar mot varandra. Publiken får också prova på påldans på mässan.
Evenemanget arrangeras i samarbete med tidningen Turun Sanomat.

www.terveolomessut.fi
26–28.10 på Åbo Mässcentrum
Mässan är öppen på fredag och lördag kl. 10–18 och på söndag kl. 10–17.