Turun Messukeskus

Sjöfarten i Östersjön med mera i fokus på Navigate i Finland

a_lähikuva

Navigate, en internationell mässa inriktad på marinindustri och marin logistik ordnas den 18–19.5 på Åbo mässcentrum. Mässan samlar branschens aktörer på ett ställe för att diskutera dagsaktuella teman.

Närmare 200 företag deltar på Navigate, bland annat Langship som är känt för sina skrubbar, DNV GL, Deltamarin, Finpro, Konecranes, Ramator och Meyer Turku. Utställarlistan i sin helhet finns här: https://www.turunmessukeskus.fi/en/event-exhibitors/navigate-exhibitors/
Samma veckoslut pågår även ett annat sjöfartsevenemang i Åbo, EMD – European Maritime Day.

Automatisering på tapeten

Ett aktuellt tema som tas upp på Navigate är automatisering inom sjöfarten, bland annat s.k. obemannade fartyg i Östersjöområdet. Ämnet kommer att behandlas av både förespråkare och motståndare. Ett seminarium som ordnas den 18.5 av advokatbyrån Lexia Asianajotoimisto Oy som specialiserar sig på sjöfart tar upp juridiska perspektiv på temat.

Meyer Turku Oy ordnar även en underleverantörsdag på mässcentret som anknyter till temat marin industri och marin logistik. I samband med underleverantörsdagen ordnas ett seminarium om att förbättra konkurrenskraften radikalt och effektivisera produktionen.
Ett annat seminarium som arrangeras i samarbete med DNV GL, Meriaura, FinFerries och Wärtsilä kommer att handla om alternativa energilösningar. Polen är välrepresenterat på mässan och kommer att presentera landets marintekniska expertis.

Åbo universitet kommer att ha ett flertal talare på mässans Vetenskapscafé som kommer att presentera ett antal intressanta pågående projekt.

Transportmarknadens omvälvningar, superlångtradare och godstrafiken på järnvägar

Den 19.5 äger Åbo Trafikdag rum med diskussioner bland annat om marknadsdrivna förändringarna inom godstransporter. Andra teman är kostnadseffektiviteten hos så kallade superlångtradare, landsvägarnas hållbarhet och konkurrensen inom branschen.
Även tågtrafikens förändringar behandlas på trafikdagen. Vad innebär konkurrensen för järnvägstrafiken?
Dagen avslutas med en paneldebatt under ledning av professor Lauri Ojala om marknadsdrivna förändringar inom transporter och deras effekter på Finlands logistiska konkurrenskraft.

Navigate den 18–19.5.2016 är en gratis fackmässa om marinindustri och marin logistik som ordnas vartannat år i Åbo. Tiotals företag och andra organisationer deltar i arrangemangen.

Mer information om mässan:
Åbo Mässcentrum Ab, projektledare Krista Ahonen +358 50594 9641, krista.ahonen@turunmessukeskus.fi
www.navigate.fi

Twitter @turunmessukesku #Navigate #Turku