Tekniska uppgifter om hallarna

Hall A

areal: 3 500 m2
hallens mått: 70 m x 50 m
hallens höjd 12 m
hallens fria höjd 11,80 m
dörröppningar: 4,70 m x 5,70 m (bredd x höjd)
bottenbjälklagets nyttolast: 1 000 kg/m2
bottenbjälklagets punktlast: 2 500 kg/m2

Planritning, hall A [PDF]

Obs! Upphängningsarbeten utförs alltid av Åbo Mässcentrum.

Hall B

areal: 3 000 m2
hallens mått: 60 m x 50 m
hallens höjd: 7 m
hallens fria höjd 6,80 m
dörröppningar: 4,80 m x 5,70 m (bredd x höjd)
bottenbjälklagets nyttolast: 500 kg/m2 (ett område på ca 500 m2 där nyttolasten är 1 000kg/m2)

Planritning, hall B [PDF]

Obs! Upphängningsarbeten utförs alltid av Åbo Mässcentrum.

Hall C

areal: 3 500 m2
hallens mått: 70 m x 50 m
hallens höjd: 6 m
hallens fria höjd: 5,80 m
dörröppningar: 4,80 m x 5,70 m (bredd x höjd)
bottenbjälklagets nyttolast: 500 kg/m2

Planritning, hall C [PDF]

Obs! Upphängningsarbeten utförs alltid av Åbo Mässcentrum.

Hall D

areal: 3 000 m2
hallens mått: 60 m x 50 m
hallens höjd: 4 m
hallens fria höjd: 3,85 m
dörröppningar: 4,30 m x 3,90 m (bredd x höjd)

Planritning, hall D [PDF]

Obs! Hallens botten utgörs av en asfalterad ytbeläggning på markgrund. Stora laster rekommenderas inte.

Auditoriet

fri höjd: 7,70 m

Planritning, auditoriet [PDF]