Här finns jobben!

RekryExpo är en ny mötesplats för arbetssökande och rekryterande företag!

RekryExpo arrangeras igen 26.11.2020 av Åbo Mässcentrum och TS Yhtymä.

kollaasi rekry 2018

För företag är evenemanget ett effektivt sätt att nå ut till ett stort antal potentiella anställda samtidigt, både genom personliga möten på mässan och med platsannonser. Förutom direkta möten på mässan erbjuder RekryExpo olika paketlösningar med platsannonser och marknadsföring i TS Yhtymäs mediekanaler.

Det nya evenemanget är unikt i Egentliga Finland och syftade till att samla rekryterande företag och potentiella anställda under samma tak. På så sätt bidrog mässan till den pågående positiva strukturomvandlingen och till att lösa den resulterande arbetskraftsbristen.

 

Biljetter och öppettider

Torsdag  10–17

Evenemanget är kostnadsfri

Parkering 6 €
Garderob 2,5€

26.11
2020