20.11 – 20.11
2024

RekryExpo 2024 – Det enkla sättet att hitta arbete

Det största rekryteringsevenemanget i Egentliga Finland hålls den 20.11.2024.

2024 kommer vi att erbjuda möjligheten att träffa dubbelt så många arbetsgivare och arbetssökande när RekryExpo hålls på Åbo Mässcentrum både vår och höst!

Tiotals rekryteringsföretag och tusentals jobb

RekryExpo arrangeras av Åbo Mässcentrum och TS-yhtymä. För ditt företag är RekryExpo ett effektivt sätt att nå ut till ett stort antal potentiella anställda samtidigt. Inträde till evenemanget är gratis!

Evenemanget är unikt i Egentliga Finland och syftade till att samla rekryterande företag och potentiella anställda under samma tak. På så sätt bidrog mässan till den pågående positiva strukturomvandlingen och till att lösa den resulterande arbetskraftsbristen.

Kom till platsen om du är arbetslös eller har planer på att byta arbetsgivare. På mässan får du möjlighet att träffa representanter för potentiella arbetsgivare!

#turunmessukeskus #rekryexpo #abomasscentrum #åbomässcentrumet

Biljetter och öppettider

Öppettider

  • onsdag 10 -17

Evenemanget är kostnadsfritt.

Parkeringsbiljett 6 €

20.11 – 20.11
2024
‘”]