Kvinnor som Kan 2023

Kom med på Kvinnor som Kan och bli inspirerad!

Kvinnor som Kan erbjuder ett högklassigt program, underhållning och shoppingmöjligheter.I år 2019 vi hade över 7300 besökare. Enligt besökareundersökning, över 90% av gäster var nöjd med mässan.

Kvinnor som Kan är ett genuint kommersiellt evenemang och enligt besökarenkäten är utställarna den största orsaken att besöka mässan. I fjol spenderade var femte besöker över 100 euro på mässan. Bli en av våra cirka 220 nöjda utställare och nå ut till en aktiv målgrupp.

Kvinnor som Kan samlar aktörer från många branscher på ett ställe med bland annat ett stort utbud av hantverk, skönhetsprodukter och mode. I programmet ingår även modeuppvisningar, intressanta artister och föreläsningar.

Besökarna kommer från olika håll i landet ensamma och i grupper. I höst är målet att öka besökarantalet ytterligare. För att garantera en stor uppslutning stärker vi vår förhandsmarknadsföring och ger konsumenterna möjlighet att med en enda inträdesbiljett som kostar 10 euro.

Ring oss eller boka direkt med anmälningsformuläret till vänster.

Vi ser till att du får en fungerande helhet och kan fokusera på din försäljning. Kontakta vår kunniga personal om du behöver hjälp med att planera din monter.

Byggtider

Torsdag 26.10 kl. 8.00-18.00
Fredag 27.10. kl. 8.00–21.00

  • om utställaren överskrider de bekräftade byggtiderna, debiteras för överskjutande timmar à 48 € + moms.
  • Överskridande av byggtiden ska avtalas separat med mässans ledning.

Nedmonteringstider

Söndag 29.10. kl. 16.00–20.00
Måndag 30.10. kl. 8.00–12.00

Utställarnas entré till hallarna under mässan

Lördag 28.10. kl. 8.00
Söndag 29.10. kl. 9.00

 

Fråga mer
Försäljningschef
Helena Sinervo
tel. 044 722 2518