Kvinnor som Kan 2019 – mässveckoslut i ny tappning

Kom med på Kvinnor som Kan och bli inspirerad! Mässveckoslutets stärkta mässtrio består av Kvinnor som Kan, Outlet och Må Bra.

Kvinnor som Kan erbjuder ett högklassigt program, underhållning och shoppingmöjligheter.I år 2018 vi hade över 7300 besökare. Enligt besökareundersökning, över 90% av gäster var nöjd med mässan.

Kvinnor som Kan är ett genuint kommersiellt evenemang och enligt besökarenkäten är utställarna den största orsaken att besöka mässan. I fjol spenderade var femte besöker över 100 euro på mässan. Bli en av våra cirka 220 nöjda utställare och nå ut till en aktiv målgrupp.

KOLLAASI2

Kvinnor som Kan samlar aktörer från många branscher på ett ställe med bland annat ett stort utbud av hantverk, skönhetsprodukter och mode. I programmet ingår även modeuppvisningar, intressanta artister och föreläsningar.

Besökarna kommer från olika håll i landet ensamma och i grupper. I höst är målet att öka besökarantalet ytterligare. För att garantera en stor uppslutning stärker vi vår förhandsmarknadsföring och ger konsumenterna möjlighet att med en enda inträdesbiljett som kostar 10 euro delta i alla tre mässor – Kvinnor som Kan, Outlet och Må Bra.

På mässveckan skickar vi ut mässtidningen Terve Olo som bilaga till Turun Sanomat. Med tidningen når vi ut till en ännu större målgrupp på över 170 000 konsumenter i Egentliga Finland.

Ring oss eller boka direkt med anmälningsformuläret till vänster.

Vi ser till att du får en fungerande helhet och kan fokusera på din försäljning. Kontakta vår kunniga personal om du behöver hjälp med att planera din monter.

Parallellt med Kvinnor som Kan ordnas även evenemangen Må Bra och Outlet.

 

Mässmontrarnas priser

En färdig monter är ett enkelt sätt att delta i mässan.

  • Platshyra 108 €/m² + moms 24 %
  • Möbelset 25 € + moms 24 %

Hantverk och Finska design, B-hall

  • Monterpaket, priser från 85€ + moms 24% / m²
  • Monterns storlek från 4 m². I basmontern ingår: utställningsytan, väggar, grå matta och registreringsavgift

Vi bygger en funktionellt effektiv helhet just för dig, så att du kan fokusera på att sälja! Ta kontakt med vår skickliga personal om du behöver hjälp med att planera din mässmonter.

Byggtider

Torsdag 24.10 kl. 8.00–22.00 (byråtjänster fram till kl. 21.00)

  • montrarna ska vara färdiga senast kl. 22.00 på torsdag 25.10, på fredag 26.10 är det inte längre tillåtet att köra in i hallarna.
  • om utställaren överskrider de bekräftade byggtiderna, debiteras för överskjutande timmar à 45 € + moms.
  • Överskridande av byggtiden ska avtalas separat med mässans ledning.

Nedmonteringstider

Söndag 27.10 kl. 17.00–22.00
Måndag 28.10 kl. 8.00–16.00

Utställarnas entré till hallarna under mässan

Fredag 25.10 kl. 8.00
Lördag 26.10 kl. 9.00
Söndag 27.10 kl. 9.00

Fråga mer
Försäljningsdirektör
Tiia Nevalainen
tel. 040 743 8857
Fråga mer
Projektdirektör
Krista Ahonen
tel. 050 5949 641