Medverka i ett nytt rekryteringskoncept!

RekryExpo arrangerades den 20 november 2024 i ett samarbete mellan Åbo Mässcentrum och medierna inom Turun Sanomats koncern. Evenemanget äger rum på Åbo Mässcentrum och inbegriper utöver själva mässan även annonsutrymme i tidningen RekryExpo, som utkommer tillsammans med Turun Sanomat och alla lokaltidningar inom koncernen. Syftet med det konceptet är att föra samman potentiella arbetstagare och rekryterande företag i Egentliga Finland; RekryExpo är ett lysande sätt att underlätta den rådande positiva strukturomvandlingen och den påföljande bristen på arbetskraft i Egentliga Finland. Det första RekryExpo ordnades i november 2017 på Åbo Mässcentrum.
Övriga samarbetsparter för evenemanget är bland annat Åbo stad samt arbets- och näringsbyrån.

Utnyttja fördelarna med en mässa som medium vid rekrytering!

 • Personlig kontakt – face to face
 • Neutral mark utan trösklar för att närma sig
 • Tvåvägskommunikation/interaktivitet
 • Kostnadseffektivitet och kvalitet på kontakterna
 • Möte med exakt rätt målgrupp
 • Ger positiv publicitet
 • Ger mätbara resultat
 • Främjar nätverksbygge

Tidningen RekryExpo går hem i hela landskapet

 • Tidningen RekryExpo utkommer en vecka före evenemanget och utgör en heltäckande redaktionell läsning om arbetsmarknaden i Egentliga Finland
 • Tidningen innehåller hela mässprogrammet och de medverkande företagens annonser
 • En annons i tidningen når 212 000 läsare inom Egentliga Finland
 • Prenumerationstidningarna har en stark läsarrelation, vilket ger rekryterande företag kvalitetskontakter
 • Trovärdig och värdesatt medial miljö för rekryteringskommunikation
 • Tidningens läsare är aktiva personer i arbetsför ålder i Egentliga Finland
 • Annonsen når både aktiva och passiva arbetssökande och stärker arbetsgivarens image
 • Möjlighet att framföra företagsberättelsen

rekryexpo2018-008

Försäljning

Försäljningschef Anniina Jokinen tel. 044 0911808 anniina.jokinen@turunmessukeskus.fi
Försäljningsdirektör Jouni Kaunisto jouni.kaunisto@turunmessukeskus.fi

Ring oss eller boka direkt med anmälningsformuläret till vänster på denna sida.

Fråga mer
Projektledare
Anniina Jokinen
tel. 044 091 1808