Medverka i ett effektiv rekryteringskoncept!

RekryExpo arrangerades den 20 november 2024 i ett samarbete mellan Åbo Mässcentrum och medierna inom Turun Sanomats koncern. Evenemanget äger rum på Åbo Mässcentrum och inbegriper utöver själva mässan även annonsutrymme i tidningen RekryExpo, som utkommer tillsammans med Turun Sanomat och alla lokaltidningar inom koncernen. Syftet med det konceptet är att föra samman potentiella arbetstagare och rekryterande företag i Egentliga Finland; RekryExpo är ett lysande sätt att underlätta den rådande positiva strukturomvandlingen och den påföljande bristen på arbetskraft i Egentliga Finland. Det första RekryExpo ordnades i november 2017 på Åbo Mässcentrum.
Övriga samarbetsparter för evenemanget är bland annat Åbo stad samt arbets- och näringsbyrån.

Utnyttja fördelarna med en mässa som medium vid rekrytering!

 • Personlig kontakt – face to face
 • Neutral mark utan trösklar för att närma sig
 • Tvåvägskommunikation/interaktivitet
 • Kostnadseffektivitet och kvalitet på kontakterna
 • Möte med exakt rätt målgrupp
 • Ger positiv publicitet
 • Ger mätbara resultat
 • Främjar nätverksbygge

Tidningen RekryExpo går hem i hela landskapet

 • Tidningen RekryExpo utkommer en vecka före evenemanget och utgör en heltäckande redaktionell läsning om arbetsmarknaden i Egentliga Finland
 • Tidningen innehåller hela mässprogrammet och de medverkande företagens annonser
 • En annons i tidningen når 207 400 läsare inom Egentliga Finland
 • Prenumerationstidningarna har en stark läsarrelation, vilket ger rekryterande företag kvalitetskontakter
 • Trovärdig och värdesatt medial miljö för rekryteringskommunikation
 • Tidningens läsare är aktiva personer i arbetsför ålder i Egentliga Finland
 • Annonsen når både aktiva och passiva arbetssökande och stärker arbetsgivarens image
 • Möjlighet att framföra företagsberättelsen

rekryexpo2018-008

Kontakt

Projektledare Anniina Jokinen tel. 044 0911808 anniina.jokinen@turunmessukeskus.fi
Försäljningsdirektör Jouni Kaunisto jouni.kaunisto@turunmessukeskus.fi
Försäljingsdirektör Toni Nikula toni.nikula@turunmessukeskus.fi

Ring oss eller boka direkt med anmälningsformuläret till vänster på denna sida.

Fråga mer
Försäljningschef
Jouni Kaunisto
tel. 040 532 4747
Fråga mer
Projektledare
Anniina Jokinen
tel. 044 091 1808
Fråga mer
Försäljningschef
Toni Nikula
tel. 044 722 2515