Medverka i ett nytt rekryteringskoncept!

I den senaste RekryExpo vi hade 2200 besökare. Tack för alla utställare och besökare!

RekryExpo arrangerades för fjorde gången den 26 november 2020 i ett samarbete mellan Åbo Mässcentrum och medierna inom Turun Sanomats koncern. Evenemanget äger rum på Åbo Mässcentrum och inbegriper utöver själva mässan även annonsutrymme i tidningen RekryExpo, som utkommer tillsammans med Turun Sanomat och alla lokaltidningar inom koncernen. Syftet med det nya konceptet är att föra samman potentiella arbetstagare och rekryterande företag i Egentliga Finland; RekryExpo är ett lysande sätt att underlätta den rådande positiva strukturomvandlingen och den påföljande bristen på arbetskraft i Egentliga Finland. Det första RekryExpo ordnades i november 2017 på Åbo Mässcentrum.
Övriga samarbetsparter för evenemanget är bland annat Åbo stad samt arbets- och näringsbyrån.

Utnyttja fördelarna med en mässa som medium vid rekrytering!

 • Personlig kontakt – face to face
 • Neutral mark utan trösklar för att närma sig
 • Tvåvägskommunikation/interaktivitet
 • Kostnadseffektivitet och kvalitet på kontakterna
 • Möte med exakt rätt målgrupp
 • Ger positiv publicitet
 • Ger mätbara resultat
 • Främjar nätverksbygge

Behovet av arbetskraft störst i Egentliga Finland

Egentliga Finland genomgår en positiv strukturomvandling som kraftigt har ökat behovet av kunnig arbetskraft och utbildning i regionen. Under de tre senaste månaderna har antalet lediga jobb ökat med 23 procent jämfört med samma tid året innan. Nu kan ni medverka till att visa upp landskapets driftighet och arbetsmarknadsprofil på RekryExpo den 10 april 2019!

Tidningen RekryExpo går hem i hela landskapet

 • Tidningen RekryExpo utkommer en vecka före evenemanget och utgör en heltäckande redaktionell läsning om arbetsmarknaden i Egentliga Finland
 • Tidningen innehåller hela mässprogrammet och de medverkande företagens annonser
 • En annons i tidningen når 235 000 läsare inom Egentliga Finland
 • Prenumerationstidningarna har en stark läsarrelation, vilket ger rekryterande företag kvalitetskontakter
 • Trovärdig och värdesatt medial miljö för rekryteringskommunikation
 • Tidningens läsare är aktiva personer i arbetsför ålder i Egentliga Finland
 • Annonsen når både aktiva och passiva arbetssökande och stärker arbetsgivarens image
 • Möjlighet att framföra företagsberättelsen

rekryexpo2018-008

Försäljning

Försäljningschef Anniina Jokinen tel. 044 0911808 anniina.jokinen@turunmessukeskus.fi
Försäljningsdirektör Tiia Nevalainen tel. 040 743 8857 tiia.nevalainen@turunmessukeskus.fi

Ring oss eller boka direkt med anmälningsformuläret till vänster på denna sida.

Bygg- och nedmonteringstider

Byggtider:
Onsdag 25.. kl. 8.00-16.00 (byråtjänster fram till kl.16.00)

 • montrarna ska vara färdiga senast kl. 16.00 på onsdag 25.11.
 • om utställaren överskrider de bekräftade byggtiderna, debiteras för överskjutande timmar à 45 € + moms.
 • Överskridande av byggtiden ska avtalas separat med mässans ledning

Nedmonteringstiderg
Torsday 26.11. kl. 17.00-20.00
Fredag 27.11. kl. 8.00-16.00

Utställarnas entré till hallarna under mässan

Torsdag 26.11. kl. 8.00