Yleisiä ohjeita messuosastojen rakentamiseen

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeimmät yleisohjeet messuosastojen suunnittelua ja rakentamista varten. Turun Messupalvelun ammattitaitoinen henkilökunta auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä, joita yritykselläsi on messutapahtumaan liittyen!

Tutustu myös Onnistu messuilla -videoihin, joista selviää nopeasti ja havainnollisesti mitä kaikkea messuille osallistujan tulisi huomioida.

Rakentaminen

Näytteilleasettajan tulee rajata osastonsa pinta-ala seinillä, otsalaudalla tai muulla järjestäjän hyväksymällä rakenteella. Mikäli näytteilleasettaja ei ole tilannut seinärakenteita ja käyttää naapuriosaston seinärakenteita, veloitetaan niiden käytöstä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

  • Osastot tulee rakentaa ja tuotteiden esittely toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu häiriötä muille osastoille tai yleisölle.
  • Messualueen omaisuutta ei saa vahingoittaa ja näytteilleasettaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.
  • Pystytettäessä seiniä tai muita rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoille tai yleisön kulkuväylille, on näytteilleasettajan huolehdittava pintojen siistimisestä.

Kalusteet, rakenteet, viherkasvit ja muut somisteet

Osastolle on mahdollista vuokrata kalusteet, rakenteet, viherkasvit ja somistukset oman myyntihenkilönne kautta. Myyntihenkilönne yhteystiedot löytyvät tilausvahvistuksesta.

Osaston korkeus ja korotetut rakenteet

Seinien vakiokorkeus on 250 cm ja otsalaudan näkyvä tila on 28 cm. Rakenteet ja somistukset, jotka ylittävät 250 cm ovat lisämainostilaa, joihin tarvitaan aina Turun Messukeskuksen hyväksyntä. Ylikorkeista ratkaisuista peritään näytteilleasettajalta lisämaksu, jollei järjestäjän kanssa ole muuta sovittu.

Kattokiinnitykset

Kattoon on mahdollista ripustaa kevyitä somisteita. Ripustamisesta vastaa aina Messupalvelu. Kiinnittämisestä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vesijohto, viemäröinti ja sähkötyöt

Turun kaupungin viranomaisten ohjeiden mukaisesti näytteilleasettajien on ehdottomasti huolehdittava siitä, että viemäriin juoksutettava vesi siivilöidään vapaaksi kaikista putkistoa tukkivista aineista. Messujen vesijohto-, viemäröinti- sekä sähkötöistä huolehtii Raision Sähkötekniikka Oy.

Raision Sähkötekniikka Oy urakoi, huoltaa ja suunnittelee erikokoisia kohteita sähkötekniikan, lämmitysjärjestelmien ja talotekniikan osalta Turun talousalueella. Tilaukset ja lisätiedot:

Jan Lindqvist
puh. 040 828 2058 tai
sähköpostitse
mikko.laulumaa@raisionsahko.fi

Paloturvallisuus

Kaikki osastolla käytettävä materiaali tulee olla paloluokiteltu. Vaadittava paloturvallisuusluokitus on EN 1021-2 tai SL1. Palotarkastajan vaatimuksesta näytteilleasettajalla on oltava sertifikaatti, josta vaadittava paloturvallisuusluokitus käy ilmi.

Trukkipalvelu

Trukkipalvelusta messualueella huolehtii 2000 kg asti Turun Messukeskus, joka tilauksesta suorittaa näytteilleasettajien tarvitsemat purku- ja lastaustyöt. Kysy lisätietoja myynnin yhteyshenkilöltäsi.

Vakuutukset

Näytteilleasettajan on vakuutettava messuesineensä vahingonteon, tulipalon ja varkauden varalta. Järjestäjä kustantaa messualueen palosuojelun, lukitsee sisätilat yöksi ja hoitaa messujen yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta ja vioittumisesta.

Messujen vastuuvakuutus korvaa järjestäjän laitteista ja rakenteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Näytteilleasettajan laitteista ja rakenteista aiheutuvia vahinkoja järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa, joten näytteilleasettajien on itse huolehdittava tarvitsemistaan vakuutuksista (vastuu, palo, varkaus jne.).

Paineastiat ja kaasupullot

Näyttelyosastolla saa olla ainoastaan yksi paineastia palamattomia kaasuja (à 50 l). Näitä ovat mm. ilmapallojen täyttämisessä käytettävät kaasut. Niiden tulee olla kiinnitettynä kaatumisen estämiseksi.

Kynttilöiden poltto ja tulenteko

Mikäli messu- ja näyttelytilojen käyttö vaatii ehdottomasti kynttilän polttoa, sen on oltava ns. turvakynttilä. Turvakynttilän kotelo on valmistettu palamattomasta materiaalista ja sen polttoaine on mineraaliöljy. Turvakynttilä on sijoitettava siten, ettei yleisö pääse kosketuksiin sen kanssa.

Laki ja asetus palo- ja pelastustoimesta kieltää tulenteon messu- ja näyttelytiloissa. Turun kaupungin Pelastuslaitos voi myöntää vapautuksen kiellosta, mikäli olosuhteet sen sallivat.

Tulityöt

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja työt, joista aiheutuu palon vaaraa. Rakennus- ja purkuaikoina tulitöitä suorittavilta vaaditaan tulityökortti sekä teknisen vastuuhenkilön antama kirjallinen tulityölupa. Havaintoesityksiä näyttelyiden aukioloaikoina suorittavilta ei edellytetä tulityökorttia, mutta esityspaikan on täytettävä vakinaiselle tylityöpaikalle asetut vaatimukset, kipinöiden leviäminen muihin näyttelytiloihin ja käytäville on estettävä.

Kaasuhitsausvälineet ja nestekaasulaitteet on varustettava suojeluohjeen Tulityöt 002 mukaisille turvavälineillä. Havaintoesityspaikasta ja alkusammutuskalustosta on toimitettava selvitys tekniselle vastuuhenkilölle viimeistään 4 viikkoa ennen tapahtumaa.

Lisätietoja:
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
puh. (09) 680 401 (Suojeluohje Tulityöt 002)

Työnäytökset ja koneiden esittely

Kaikki esittelytoiminta on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Puristumis- tai leikkautumisvaaraa aiheuttavat kohteet on suojattava kiinteillä suojilla siten, ettei työnäytös- tai havaintoesitysalueen läheisyydessä oleva henkilö ulotu esim. kädellä tai jalalla siihen. Vaihtoehtoisesti voidaan esittelyalue rajata riittävän korkealla (2 m) verkko- tai muulla aidalla, mikäli esittelytyöstä ei sinkoudu ainetta tai kipinöitä. Mikäli työnäytöspaikassa tehdään tulitöitä, katso myös kohta tulityöt.

Internet-yhteys

WLAN Internet -palvelun avulla voit käyttää internetiä langattomasti messuosastollasi. Palvelu toimii Turun Messukeskuksen kokoustiloissa ja messuhalleissa. Kysy lisää myynnin yhteyshenkilöltäsi!

AV-laitteiden käyttö

Langattoman äänentoiston käytöstä ja taajuusalueista on aina ilmoitettava Turun Messukeskukselle erikseen.

Messujen siivouspalvelu

Osaston siisteys on tärkeä osa mielikuvaa, jonka annatte yrityksestänne messuilla. Siivousliikkeenä toimii SOL Palvelut Oy osana Messukeskuksen palvelutiimiä. SOL vastaa messuosaston alku- ja välisiivouksesta.

Näytteilleasettajan tulee huolehtia rakennustöiden aikana ja päättyessä rakennusjätteiden, pakkausten yms. roskien kuljettamisesta osastoltaan ja sitä sivuavilta käytäviltä messujen järjestäjän toimittamiin roskalavoihin. Messujen järjestäjä huolehtii messualueen yleissiivouksesta.

Näytteilleasettaja, jonka esittely- tai myyntitoiminta aiheuttaa alueen roskaantumista, on velvollinen pitämään osastonsa lähiympäristöineen siistinä. Huomaathan, että mattojen kiinnitykseen käytettävä teippimateriaali tulee ehdottomasti poistaa. Muussa tapauksessa teettää messujen järjestäjä siivoustyön näytteilleasettajan lukuun.

Tapahtumien aikana SOL Palvelut/ päivystävä siivooja
puhelimitse: 040 716 0480
Tiedustelut siivouksesta:
turun.messukeskus@sol.fi

Elintarvikevalvonta

Turun Ympäristöterveys valvoo elintarvikkeiden kaupanpitoa, kuljetusta, käsittelyä, luovutusta, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, tarjoilua ja valmistusta Turun kaupungin alueella. Turun Ympäristöterveys valvoo ja ohjaa elintarvikkeiden omavalvontaa, mutta toiminnanharjoittajalla on vastuu valvoa omaa toimintaansa omavalvonnalla.

Mikäli näytteilleasettajan osastolla myydään, säilytetään, valmistetaan tai tarjoillaan elintarvikkeita, tulee siitä ilmoittaa Turun Ympäristöterveyteen.

Tiedotus (ilmoitus) elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä tai muusta käsittelystä on tehtävä viimeistään 4 vuorokautta ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista Turun Ympäristöterveyteen Turun Ympäristöterveyteen Ympäristöterveyden tiedotus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä – lomakkeella tai vapaamuotoisesti e-mailitse ymparistoterveys@turku.fi tai jari-pekka.tulonen@turku.fi. Jos teet ilmoituksen vapaamuotoisesti e-mailitse, niin kerro e-mailissa; mitä, missä ja milloin? Ilmoituksen liitteenä ei välttämättä tarvitse olla omavalvontasuunnitelmaa, mutta ottakaa omavalvontasuunnitelma messuille mukaan, koska ne saatetaan tarvittaessa tarkistaa messuilla. Samoin ottakaa mukaan messuille hygieniapassit (hygieniaosaamistodistukset) mahdollista tarkastusta varten. Elintarvikkeiden käsittely ja maistatus-pisteissä on syytä olla käytössä käsidesiä käsien desinfiointia varten.

Huom! Erillisohjeet näytteilleasettajille, joilla on ulkopaikka.

Elintarvikkeiden valvonnasta Turun kaupungin alueella vastaa Turun Ympäristöterveyden elintarvikevalvonta. Elintarvikevalvonnan terveystarkastajien yhteystiedot löydät nettisivulta https://www.turku.fi/turun-ymparistoterveyden-henkilokunta.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Ympäristöterveys
Terveystarkastaja Jari Tulonen
Yliopistonkatu 27, 5. krs, 20100 TURKU
Puh. 040 152 3309
E-mail. jari-pekka.tulonen@turku.fi
Facebook. https://www.facebook.com/jari.tulonen.9/
Homepage. https://www.turku.fi/henkilo/jari-tulonen