Registerbeskrivning för nyhetsbrevet

  Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §

  Uppgjord 7.2.2009

  Registeransvarig

  Åbo Mässcentrum Ab
  Mässfältsgatan 9–13, PB 58, 20101 ÅBO
  Telefon (02) 337 111
  Fax (02) 240 1440
  info[at]turunmessukeskus.fi
  FO-nummer: 0646264-4

  Person som ansvarar för registerärenden

  Teija Hakula
  PB 57, 20201 Åbo
  telefon (02) 337 111
  teija.hakula@turunmessukeskus.fi

  Registrets namn

  Register för nyhetsbrevet för publikmässor som Åbo Mässcentrum Ab ordnar (Messuposti)

  Syftet med behandlingen av personuppgifter/med registret

  Personuppgifter samlas in, behandlas och används med kundens samtycke  som inhämtas i anslutning till registreringen för besökarmarknadsföring och information om den/de mässevenemang som kunden väljer. Uppgifterna kan också användas för statistiska ändamål och för utveckling av evenemanget.

  Registrets informationsinnehåll

  Personens förnamn, efternamn, e-postadress, gatuadress, postnummer, postanstalt, kön, ålder, personens intresse för sin favoritmässa/sina favoritmässor, mobiltelefonnummer och rätt att skicka marknadsföring till mobiltelefonen.

  Källor som i regel används för att samla in information

  Uppgifterna i besökarregistret härrör från de uppgifter som uppges på sidan för anslutning. Uppgifter samlas också in med hjälp av inbjudningskort, anslutnings- och tävlingskuponger, elektroniska tävlingar och marknadsföringskampanjer för respektive mässevenemang. (Kundens samtycke till dessa metoder inhämtas alltid separat.)

  Regelmässig utlämning av information och översändning av uppgifter till stater utanför EU eller EES

  Uppgifter utlämnas inte till tredje parter. Om en tredje part erbjuder besökarregistret en förmån och leveransen av denna förmån kräver kundens uppgifter, utlämnas uppgifterna endast för denna användningsgång. Den tredje parten får inte utlämna uppgifterna vidare.

  Principerna för skyddet av registret

  Besökarregistret administreras som en teknisk uppteckning på företaget Apsis (www.apsis.se) servrar. Apsis är samarbetspartner till Åbo Mässcentrum Ab. Användningen av uppgifterna är skyddad med användarnamn och lösenord. Registret används endast av personer vilkas befattningsbeskrivning omfattar detta.