Turun Messukeskus

Messut jopa kauppakeskuksia koronaturvallisempia

Sertifiointiyritys SAFE Asset Group tutki:
Messut jopa kauppakeskuksia koronaturvallisempia

Suomalaisten messu- ja tapahtumajärjestäjien nykyiset turvatoimet puoltavat tapahtumien avaamista ja ovat mitoitukseltaan täysin riittävät koronariskien torjumiseen, arvioi kansainvälinen sertifiointiyritys SAFE Asset Group tuoreessa vertailututkimuksessa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset messujärjestäjät täyttävät kaikki liiketoiminnan avaamisessa vaadittavat kansainväliset standardit ja paikallisen lainsäädännön vaatimukset.

Kauppakeskukset ovat hoitaneet turvallisuusasiat hyvin. Messujen lisävahvuus on tuotantotapa, joka mahdollistaa laadukkaan kävijähallinnan ja poikkeuksellisen kattavat käytännön toimet koronariskien torjunnassa.

Tämä kävi ilmi vertailututkimuksessa, jossa yli 450 kaupallisen tilan turvallisuusauditoinnin COVID-19-riskien osalta tehnyt SAFE Asset Group kartoitti kauppakeskusten koronaturvallisuuskäytäntöjä messujen vastaaviin käytäntöihin.

Messuilla toimintaympäristö on täysin messujärjestäjän operatiivisen valvonnan käsissä ja järjestelyt räätälöity varta vasten tapahtuman vaatimuksia vastaaviksi. Pitkä, useimmiten kuukausia kestävä suunnittelujänne mahdollistaa kattavan riskienhallinnan ja perusteellisen kulkureittien, turvavälien, henkilöresurssien ja opastusten suunnittelun.

Messukeskuksilla on lisäksi seuraavat edut:

  • Messuilla on mahdollista ottaa käyttöön kävijöiden ennakkorekisteröinti
  • Kävijämäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa
  • Sisäänpääsyä tai suosituimmille alueille tai ohjelmiin pääsyä voidaan porrastaa tai esitykset toteuttaa myös hybridinä
  • Järjestäjällä on tieto siitä, miltä alueilta tai mistä maista kävijöitä on saapumassa
  • Tulijoille voidaan lähettää terveysturvallisuutta edistävää ennakkoinformaatiota, ennakoivia terveyskyselyjä ja jälkikäteen tietoa mahdollisista altistumisista.
  • Myös koronatodistusten tai pikatestien käyttöönotto sisäänkäynneillä on mahdollista, mikäli siitä tulee Suomessa sallittua

”Suomalaisilla messu- ja tapahtumajärjestäjillä on koronariskien hallintaan selkeät, tarkoin määritellyt menettelytavat ja turvallisuusohjeistus. Olemme valmistautuneet tapahtumien turvalliseen avaamiseen perusteellisesti. SAFE Asset Groupin tutkimus todentaa tämän ja antaa meille vahvan selkänojan tapahtumien avaamiseen”, sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Marja Pekkanen.

”Messut on aivan omanlaisensa tapahtumatyyppi, jolla on suuri vaikutus elinkeinoelämälle ja talouden elpymiselle. Toivomme, että päättäjät tekevät pitkäjänteisiä ratkaisuja, joiden avulla saadaan maamme messutoiminta nopeasti käynnistettyä ja myös pidettyä käynnissä”, Pekkanen sanoo.

Vertailu toteutettiin samoin kriteerein, joiden perusteella SAFE Asset Group myöntää COVID-19-sertifikaattinsa. Perusteellinen arvio kattoi ohjeistukset, johtamisen ja viestinnän, tilojen ja varusteiden turvavälimerkinnät ja hygienian, tavarantoimittajien, näytteilleasettajien ja henkilökunnan turvallisuusosaamisen ja toimenpiteet, viranomaisohjeistusten noudattamisen sekä muut koronaviruksen torjuntaan liittyvät olennaiset toimenpiteet.

Faktat:

  • SAFE Asset Group on kaupallisten tilojen turvallisuuteen erikoistunut kansainvälinen sertifiointi- ja konsultointiyritys: safeassetgroup.com
  • Vertailututkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 messualan suomalaisen kattojärjestön Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n toimeksiannosta: messutsuomessa.fi
  • Tutkimus toteutettiin vertaamalla Messukeskus Helsingin ja kauppakeskus Mall of Triplan koronaturvallisuusohjeistuksia ja -käytäntöjä. SAFE Asset Group on COVID-19-sertifioinut molemmat kaupalliset tilat kevään 2021 kuluessa, joten sillä oli jo entuudestaan kattava, ajantasainen tuntemus molemmista toimijoista.
  • SAFE Asset Group huomioi tutkimuksessa alan kansainväliset käytännöt, paikallisen lainsäädännön, WHO:n ohjeistukset sekä oman kokemuksensa yli 450 kaupallisen tilan turvallisuusauditoinneista COVID-19-riskien osalta.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy ja KPK Events. Messut ja muut messukeskuksissa järjestetyt tapahtumat toivat Suomessa vuonna 2019 järjestämispaikkakunnilleen yli puolen miljardin euron tulovirran (Taloustutkimus 4/2021). Normaalivuosina eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 150 erilaista messutapahtumaa ja niihin osallistuu yli 1,5 miljoonaa kävijää. | www.messutsuomessa.fi

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, puheenjohtaja Marja Pekkanen, marja.pekkanen@turunmessukeskus.fi, puh. 040 545 7766