Esityksessä käydään läpi edunvalvontavaltuutuksen käsitettä, sen tarkoitusta ja soveltamisalaa. Lisäksi käsitellään sitä, miten edunvalvontavaltuutus voidaan tehdä, kuka voi toimia valtuutettuna ja mitä velvollisuuksia valtuutetulla on. Esityksessä painotetaan myös sitä, kuinka tärkeä on huolehtia edunvalvontavaltuutuksesta ajoissa, jotta omat etusi turvataan tilanteissa, jossa itse ei pystyy hoitamaan omia asioitaan.