Eläketurvakeskus oikoo puheenvuorossaan niitä uskomuksia, joita usein liitetään eläkeläisten työntekoon ja eläkkeen kertymiseen. Eläkkeellä voi tehdä ansiotyötä rajoituksetta ja eläkeläiset ovatkin yhä halutumpaa työvoimaa.