Yksilöllisyys näkyy kaikessa, myös elämän päättyessä. Oman tahdon kertominen jälkeen jääville helpottaa asioiden järjestämistä. Järjestely voi olla hyvinkin yksilöllinen tai tutusti tavanomainen. Oma eletty elämä voi näkyä monissa asioissa, esimerkiksi arkussa, kukissa, tarjoiluissa, varatuissa tiloissa, ihan kaikessa. Me Perttalassa olemme tottuneet järjestämään tilaisuudet oman toiveen ja vakaumuksen mukaisesti. Osastoltamme voitte noutaa veloituksetta Hautausjärjestelyni vihkosen, minkä avulla voitte määrittää tahtonne hautausjärjestelyistä ja käydä keskustelua läheisten kanssa. Kukista tilaisuuksiin huolehdimme yhdessä Portsan Kukan kanssa joko täysin oman toiveen mukaan tai valmiista malleista.