Työkaluja elämänmuutosten käsittelyyn. Ikääntyneen elämänmuutoksia voivat olla esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen, läheisen kuolema tai uuteen asuinympäristöön muuttaminen.