Turun Messukeskus

Turvallisuusohjeistus tapahtumiimme osallistuville

Tervetuloa messuille!

Turvallisuusohjeet

Messukeskukset ja muut vastaavat tilat, joissa messuja järjestetään, ovat jo lähtökohtaisesti suurikokoisia ja ne on rakennettu varta vasten suuria yleisötilaisuuksia varten. Tästä syystä niiden hygieniataso on jo valmiiksi korkea. Tutustu alla ohjeisiin ensin videolta ja lue sen jälkeen tarkemmin Turun Messukeskuksessa huomioitavista asioista.

Pandemiaan liittyvä yhteinen turvallisuusohjeistus

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset ja heidän yhteistyökumppaninsa haluavat varmistaa mahdollisimman turvallisen osallistumisen messutapahtumiin niin näytteilleasettajille, messurakentajille kuin kävijöillekin. Ohjeistuksella pyritään minimoimaan myös kaikki messujärjestäjien henkilökuntaan, yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kohdistuvat terveysriskit.

Ohjeet perustuvat messualan kansainvälisen kattojärjestön UFI:n suosituksiin. Muutokset ovat mahdollisia/ohjeita ja päivitetään viranomaisohjeiden mukaan. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä AVI:n ohjeita ja määräyksiä.

 

Katso videolta ohjeet kävijöille:

Katso videolta ohjeet näytteilleasettajille:

 

Pandemia-aikana tapahtumien turvallisuutta lisätään seuraavin toimenpitein:

Hygienia

Käsien desinfiointi

Käsien desinfiointiainepisteitä sijoitetaan mm. sisäänkäynteihin, halleihin ja hallien välisiin tiloihin. Lisäksi kaikissa wc-tiloissa on saatavilla käsien desinfiointiainetta.

Kasvosuojat
 • Tarvittaessa messujen sisäänkäynneiltä on saatavissa kasvosuojia.
 • Kasvosuojien käytössä noudatetaan viranomaisten suosituksia.
 • Tapahtumajärjestäjät suosittelevat vahvasti kasvomaskien käyttöä. Joissakin tapauksissa voidaan velvoittaa maskin käyttöön.
Saniteettitilat
 • Messukeskuksissa ja muissa tiloissa, joissa messuja järjestetään, on runsaasti wc-tiloja.
 • Tiloja siivotaan ja desinfioidaan useasti päivän aikana (wc-istuimet, pesualtaan, hanat).
 • Varmistetaan, että tiloissa on koko ajan käytössä käsien desinfiointiainetta ja saippuaa.
 • WC:n jonotusalueille merkitään selkeästi turvavälit.
Yleiset tilat

Yleisiä tiloja siivotaan useasti päivässä. Mm. palvelutiskit, vaatesäilytystiskit, portit, pankkiautomaattien ja pysäköintilipukeautomaattien näppäimistöt desinfioidaan säännöllisesti. Asiakaspalvelupisteissä on pleksisuojat.

Ravintolat ja kahvilat

Ravintoloissa ja kahviloissa noudatetaan tarkoin viranomaisten ravintola- ja kahvilatoiminnalle antamia suosituksia. Tiloissa huolehditaan turvaväleistä.

Kävijöiden ohjeistus

 • Sisääntulotiloissa muistutetaan, että messuille voi tulla vain täysin oireettomana.
 • Yleiset tilat merkitään selkein turvavälitarroin, käsienpesuohjeistuksin, yskimis- ja aivastamisetiketistä ja kättelyn välttämisestä muistuttaen.
 • Kävijöitä opastetaan kaksikielisin opastetauluin sekä videoiden avulla. Turvallisen messukäynnin opastusta on paitsi messutiloissa myös messujärjestäjien nettisivuilla ja somekanavissa, joten kävijät voivat tutustua niihin jo ennakkoon. Messutiloissa on riittävästi henkilökuntaa kävijöitä opastamassa.

Sähköinen asiointi

Asiakkaita ohjataan sähköiseen asiointiin. Yleisömessuliput voi ostaa ennakkoon netistä ja ammattitapahtumiin voi rekisteröityä ennakkoon netissä. Lipun ostovaiheessa muistutetaan siitä, että tapahtumaan voi tulla vain oireettomana.

Kävijähallinta

 • Messujärjestäjät säätelevät kerralla sisällä olevien ihmisten määrää viranomaisten määräysten mukaisesti.
 • Kävijöiden sisäänpääsyä voidaan porrastaa ja vierailuaikaa rajoittaa tarvittaessa.Kävijöiden jakautuminen halleihin ja turvavälien noudattaminen varmistetaan messuhenkilökunnan avulla.
 • Mahdollisissa jonotuspaikoissa kuten sisäänkäynneillä, naulakoilla, ravintoloissa ja kahviloissa on selkeät turvavälimerkinnät sekä normaalia enemmän turvallisuushenkilökuntaa.
 • Huolehditaan siitä, että messuhallien käytävät ovat riittävän väljät ja turvavälimerkein merkittyjä. Kävijöiden liikkumista ohjataan opastetuin kulkusuunnin.
 • Tarvittaessa pyritään tarjoamaan riskiryhmille omat vierailuajat.

Hissit

Hissien edessä opastaulut, joissa kerrotaan hisseihin kerralla menevä ihmisten määrä, joka on hissin koosta riippuen 1 tai 2 henkilöä kerralla. Hissinkäytön vaihtoehtona on mahdollisuus käyttää portaita. Porraskaiteita puhdistetaan tehostetusti.

Ensiapuhenkilökunta

Messuilla on ensiapupiste, jonka henkilökunta tietää miten toimia, jos joku tapahtumassa epäilee saaneensa koronatartunnan.

Henkilökunnan suojaaminen

Vaatesäilytykseen, palvelutiskeille ja vaatesäilytykseen tulee mahdollisuuksien mukaan läpinäkyvät pleksisuojukset. Henkilökunnan käytössä on kasvosuojaimia ja heillä on mahdollisuus käsien desinfiointiin.

Näytteilleasettajat

 • Näyttelyosastot tulee suunnitella niin, että osastohenkilökunta ja asiakkaat voivat säilyttää riittävän etäisyyden.
 • Näytteilleasettajat ilmoittavat messujärjestäjälle tarkan osastolla työskentelevien henkilöiden määrän ja vastaavat itse oman tapahtumahenkilöstönsä terveysturvallisuuden toteutumisesta.
 • Riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi umpikattorakenteet osastolla eivät ole toistaiseksi sallittuja.
 • Näytteilleasettajien tulee tarjota käsien desinfiointimahdollisuus osastohenkilökunnalleen ja kävijöille.
 • Näyttelyesineet, joihin kosketaan, on puhdistettava useasti päivän aikana.
 • Tarjolla ei voi olla makeisia tai pieniä messulahjoja, jotka kävijät ottaisivat itsepalveluperiaatteella.
 • Osastotarjoilujen suhteen on noudatettava tarkoin hygieniasäännöksiä.

Koulutus

Sitoutetaan ja koulutetaan henkilökunta ja yhteistyökumppanit tehostettuihin pandemiaa ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Viestitään turvaohjeistuksesta tehostetusti ja monikanavaisesti kaikille sidosryhmille.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy  ja KPK Events. www.messutsuomessa.fi

På svenska

In English

Aluehallintoviraston nettisivut: http://www.avi.fi/

Yleisötilaisuudet

Yhteystiedot:

Turvallisuusasioita koskevissa tiedusteluissa mediaa palvelee toimitusjohtaja Marja Pekkanen, 040 545 7766, marja.pekkanen@turunmessukeskus.fi

Turun Messukeskuksen pandemia-ajan turvallisuustoimikuntaan kuuluvat:

Michael Koivisto, pj, puh.  0400 636 420 michael.koivisto@turunmessukeskus.fi
Annina Katre, puh.044 722 2502, annina.katre@turunmessukeskus.fi
Markku Lempinen, puh. 040 742 7930, markku.lempinen@turunmessukeskus.fi